Jump to content
Dewislen

11 Ionawr 2019

CCC yn ymateb i cyhoeddiad Adran Gwaith a Phensiynau

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyhoeddi cynlluniau i roi'r gorau i derfyn budd-daliadau ar deuluoedd gyda mwy na dau blentyn, a aned cyn cyflwyno'r system ym mis Ebrill 2017.

Ar hyn o bryd mae 68,000 o bobl yn hawlio Credyd Cynhwysol yng Nghymru, ac mae plant gan draean ohonynt. Daeth y terfyn dau blentyn ar Gredyd Treth Plant ac Elfen Plant y Credyd Cynhwysol i rym ym mis Ebrill 2017 ar gyfer teuluoedd gyda thrydydd plentyn neu blant dilynol a aned ar ôl y dyddiad hwnnw.

Y llynedd daeth CHC ynghyd â'n partneriaid y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol, Ffederasiwn Cymdeithasau Tai yr Alban a Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Gogledd Iwerddon, i alw ar y Llywodraeth i newid diffygion sylfaenol gyda'r Credyd Cynhwysol a dileu y 'polisi dau blentyn'.

Dywedodd Will Atkinson, Rheolydd Polisi a Rhaglenni: "Er ein bod yn croesawu cyhoeddiad yr Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau y byddir yn diddymu ymestyn y terfyn dau blentyn i deuluoedd mwy na dau blentyn a anwyd cyn mis Ebrill 2017, rydym yn annog y Llywodraeth i ymestyn hyn i bob teulu arall hefyd. Mae'r terfyn dau blentyn yn elfen allweddol mewn tlodi plant. Gyda bron i un ym mhob tri o blant Cymru yn byw mewn tlodi, byddwn yn parhau i weithio gyda'r ffederasiynau sy'n bartneriaid i ni i fynd i'r afael â'r materion hyn ar ran tenantiaid y mae'r polisi dau blentyn yn eu gwthio i dlodi."