Jump to content
Dewislen

13 Rhagfyr 2018

CCC yn ymateb i benodi'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Heddiw, cyhoeddodd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, ei gabinet newydd.

Meddai Stuart Ropke, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Cymru:

"Rydym yn croesawu penodiad Julie James fel Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol. Mae trychiad tai i fwrdd y cabinet yn atgofiad amserol o bwysigrwydd tai da i ffyniant Cymru yn y dyfodol.

Mae'r Adolygiad o Dai Fforddiadwy yn rhoi cyfle enfawr i'r Gweinidog a'i Dirprwy, Hannah Blythyn, greu amgylchedd polisi hirdymor sy'n caniatáu i gymdeithasau tai barhau i adeiladu'r cartrefi sydd eu hangen ar Gymru.

Edrychwn ymlaen at gyfarfod â'r tîm Gweinidogol newydd a gweithio gyda hwy tuag at ein gweledigaeth o Gymru lle mae tai da yn hawl sylfaenol i bawb. "