Jump to content
Dewislen

21 Medi 2018

CCC yn cyhoeddi cynnig newydd i Aelodau Bwrdd

Mae Cymdeithasau Tai yng Nghymru yn denu pobl fedrus, angerddol, sy'n gwneud eu cymunedau'n well ac yn gyrru eu busnesau ymlaen.

Mae'r busnesau y maent yn eu gwasanaethu yn gymhleth ac nid yw'r pwysau ar fyrddau erioed wedi bod yn fwy.

Rydym wedi bod yn siarad ag aelodau'r bwrdd i nodi'r cymorth allweddol sydd ei angen i wneud eu gwaith yn fwy effeithiol ac mae ein cynnig newydd i aelodau'r bwrdd yn ganlyniad o'r sgyrsiau hyn.

Mae ein cynnig newydd yn amlinellu beth gall aelodau'r bwrdd ei ddisgwyl am eu haelodaeth, ac hefyd yn cefnogi'r argymhellion Llywodraeth Cymru yn 'Y Pethau Iawn – Gwella trefniadau llywodraethu cymdeithasau tai yng Nghymru.'

Lawrlwythwch ein cynnig nawr sy'n amlinellu pa aelodau y gall aelodau'r bwrdd ei ddisgwyl gan eu haelodaeth a sut y byddwn yn dylanwadu, cysylltu, cefnogi a hysbysu.