Jump to content
Dewislen

14 Ebrill 2016

Cartrefi Cymunedol Cymru yn penodi Cyfarwyddydd Polisi newydd

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC), corff aelodaeth cymdeithasau tai Cymru, wedi penodi Cyfarwyddydd Polisi newydd.

Ar hyn o bryd mae Clarissa Corbisiero-Peters yn Bennaeth Polisi y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol. Yn y swydd yma, mae Clarissa’n gweithio gyda chymdeithasau tai i ddylanwadu ar y llywodraeth a rhanddeiliaid allweddol eraill ar faterion polisi tai yn cynnwys ailddosbarthu, yr Hawl i Brynu a diwygio lles. Mae Clarissa wedi gweithio’n flaenorol i’r Gymdeithas Llywodraeth Leol a Chynghorau Hounslow a Birmingham.

Dywedodd Clarissa: “Rwy’n falch iawn i gael fy mhenodi yn Gyfarwyddydd Polisi Cartrefi Cymunedol Cymru. Edrychaf ymlaen at ymuno â thim sydd eisoes yn arwain y sector tai yng Nghymru ac yn cyflawni pethau gwych. Er fy mod yn drist i adael y tim yn y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol, rwy’n edrych ymlaen at chwarae fy rhan yn creu amgylchedd gweithredu sy’n cefnogi cymdeithasau tai yng Nghymru i barhau i fuddsoddi yn eu cymunedau a newid bywydau pobl.”

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd CHC: “Bydd Clarissa yn dod â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad i’r swydd yn ogystal ag angerdd go iawn i roi aelodau yng nghanol ein holl waith. Edrychwn ymlaen at ei chroesawu i CHC.”

Bydd Clarissa, sy’n hanu o Abertawe, yn arwain tim Polisi a Materion Allanol CHC. Mae CHC yn canolbwyntio ar nifer o flaenoriaethau yn dilyn yr etholiad i sicrhau fod tai’n parhau’n fater allweddol yng Nghymru pan fydd y llywodraeth newydd wedi ei hethol, a bydd gan Clarissa rol ganolog wrth arwain ar y blaenoriaethau hyn.

Bydd Clarissa yn dechrau ei swydd gyda CHC ddechrau mis Gorffennaf.