Jump to content
Dewislen

15 Ionawr 2015

Bwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i’r Gweinidog Adnoddau Naturiol yn dilyn yr Ymchwiliad

Rhoddodd Grŵp CHC dystiolaeth ysgrifenedig a llafar i Ymchwiliad Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar effeithiolrwydd ynni a thlodi itanwydd yng Nghymru. Dilynwch y ddolen islaw i weld y llythyr a anfonwyd gan Bwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i’r Gweinidog Adnoddau Naturiol yn dilyn yr Ymchwiliad:

http://www.senedd.assembly.wales/documents/s500002193/Llythyr%20at%20y%20Gweinidog%20Cyfoeth%20Naturiol%20-%20Ionawr%202015.pdf