Jump to content
Dewislen

21 Tachwedd 2019

30 mlynedd CHC

Mae 2019 yn nodi 30ain pen-blwydd Cartrefi Cymunedol Cymru. Yn ein Cynhadledd Flynyddol heddiw, amlinellodd Stuart Ropke flaenoriaethau ein sector am y 30 mlynedd nesaf. Darllenwch ei araith yma.

Ffurfiwyd CHC yn wreiddiol fel Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru 1989, yn sgil Deddf Tai 1988, pan ddewisodd cymdeithasau tai Cymru lunio ffederasiwn ar wahân i'n cydweithwyr ar draws y ffin yn Lloegr.

Mae llawer o'r materion oedd yn wynebu cymdeithasau tai yng Nghymru yn 1989 yn parhau'n flaenoriaeth heddiw, yr angen am gartrefi newydd, rhenti fforddiadwy a chyllid grant.

Gyda hynny dan sylw, ac etholiad cyffredinol ar ein gwarthaf, rydym yn galw ar bob plaid wleidyddol i roi blaenoriaeth i'r sector tai, ac i'n llywodraeth ein hunain yng Nghymru gydnabod rôl hanfodol tai cymdeithasol yn ein heconomi, drwy ddyrannu buddsoddiad pellach yn ei chyllideb nesaf.

Bydd hyn i gyd yn ein cefnogi i gyflawni ein gweledigaeth i wneud cartref da yn hawl sylfaenol i bawb yng Nghymru.

Rydym wedi creu amserlen yn amlygu'r ymgyrchoedd allweddol, newidiadau polisi a digwyddiadau dros y 30 mlynedd diwethaf. Edrychwch arni yma.