Newyddion Diweddaf

NEWYDD! Digwyddiad GDPR, 6 Rhagfyr

18/10/2017

Byddwn yn cynnal digwyddiad i aelodau ar Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) ddydd Mercher 6 Rhagfyr. Gyda siaradwyr o Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth a Darwin Grey, dewch draw i ganfod popeth sydd angen i chi wybod am yr hyn sy'n newid, beth sydd angen ei wneud i gydymffurfio, ac...mwy

Smart Energy GB - Campaign to target over 65’s who are offline

17/10/2017

In August we launched a campaign in partnership with Smart Energy GB to help CHC members to promote smart meters to tenants over 65 who are not online. These are some of the hardest to reach individuals and the campaign has proved successful so far, with housing associations working hard...mwy

Gosod Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru

16/10/2017

Cafodd Bil Rheoleiddio Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) a memorandwm esboniadol ei osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru heddiw. Mae Carl Sargeant, Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant, wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig y gellir ei ddarllen yma.

Dywedodd Stuart...mwy

Tai Newydd yn ennill gwobr bwysig am greadigrwydd

05/10/2017

Cafodd prosiect Rooms4U  ei enwi'n enillydd gwobr bwysig 'Creu Caredigrwydd - Pat Chown- yng Nghynhadledd Tai Fawr eleni.

Sefydlwyd y cynllun gwobr i gydnabod arloesedd tai er cof am Pat Chown, a ymrwymodd lawer o flynyddoedd o'i bywyd i'r sector, gan helpu pobl i wella eu bywydau a...mwy

Ymateb CHC i gyhoeddiad cyllideb ddrafft Cymru

03/10/2017

Mae'r Gweinidog Cyllid Mark Drakeford wedi cyflwyno ei ddrafft araith cyllideb ar gyfer 2018/2019, gan wneud nifer o ymrwymiadau'n gysylltiedig â thai yn y gyllideb gyntaf lle gall Llywodraeth Cymru ddefnyddio ei phwerau trethu a benthyca.

Mae'r gyllideb ddrafft yn cynnwys y cyhoeddiad...mwy

CHC responds to latest Universal Credit announcement at today’s Conservative Conference

02/10/2017

David Gauke, Work and Pensions Secretary, has announced at today’s Conservative Conference that the government will press ahead with its rollout of Universal Credit and will continue with the planned timetable. Gauke also confirmed that the government would be “refreshing the guidance”...mwy

Llywodraeth Cymru yn diogelu cyllideb rhaglen Cefnogi Pobl

01/10/2017

Mae Plaid Cymru heddiw wedi cyhoeddi eu cytundeb cyllideb dwy flynedd gyda Llafur Cymru a chadarnhawyd y cafodd cyllideb rhaglen Cefnogi Pobl ei diogelu. Mae’r newyddion hwn yn dilyn ail-lansiad ymgyrch ‘Gadewch i ni Barhau i Gefnogi Pobl’ a gaiff ei rhedeg gan ar y cyd gan Cartrefi...mwy

CHC’s response to the Welsh Government’s ‘Prosperity for All’ strategy

19/09/2017

The Welsh Government has today published 'Prosperity for All' - a national strategy to deliver its key priorities for the rest of this Assembly term. 

Stuart Ropke, Chief Executive Officer at Community Housing Cymru said:

“It’s great the Welsh Government has identified housing as one...mwy