Newyddion Diweddaf

Smart Energy GB - Campaign to target over 65’s who are offline

17/08/2017

As you may or not be aware smart meters are the next generation of gas and electricity meters. They're being installed by energy suppliers in every home in England, Scotland, and Wales. Smart meters come with an in-home display screen that shows you exactly how much energy you're using...mwy

Ail-lansio ymgyrch Gadewch i Ni Barhau i Gefnogi Pobl

09/08/2017

Ynghyd â Cymorth Cymru rydym wedi ail-lansio ymgyrch Gadewch i Ni Barhau i Gefnogi Pobl.

Mae'r rhain yn ychydig fisoedd tyngedfennol i'r gyllideb Cefnogi Pobl, wrth i Lywodraeth Cymru edrych am arbedion cost ar draws pob adran cyn cyflwyno eu drafft gyllideb ym mis Hydref.

Mae'n hollol...mwy

CHC’s response to BRE whole system test results

04/08/2017

Clarissa Corbisiero-Peters, Deputy CEO of Community Housing Cymru, the membership body for Housing Associations in Wales said:

“We are disappointed to learn the latest results of the whole system test in light of the Grenfell Tower fire.

The safety of tenants has always, and will...mwy

Diweddariad Adolygiad Llywodraethiant

03/08/2017

Cynhaliodd CHC nifer o ddigwyddiadau ymgynghori gydag aelodau ddechrau mis Gorffennaf i helpu llunio a datblygu cynnig llywodraethiant CHC i aelodau. Fel rhan o'r drafodaeth honno buom yn edrych ar God Llywodraethiant y sector a'i gryfderau a gwendidau posibl yn ogystal â'r heriau'n...mwy

Cartrefi Cymunedol Cymru yn croesawu adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

02/08/2017

Cafodd canfyddiadau ymchwiliad naw mis i'r trosolwg rheoleiddiol o gymdeithasau tai yng Nghymru ei gyhoeddi heddiw, gan ddod i'r casgliad y bu newid rheoleiddiol yn y sector yn 'gam yn y cyfeiriad cywir' wrth sicrhau mwy o dryloywder ac agoredrwydd.

Wedi'i arwain gan Bwyllgor Cyfrifon...mwy

Cynllunio ar gyfer 20,000 o gartrefi

19/07/2017

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru, ynghyd â Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, wedi llofnodi Cytundeb Cyflenwi Tai sy'n addo cyflenwi 20,000 o gartrefi erbyn diwedd tymor presennol y Cynulliad. Gwelsom ymagwedd gadarnhaol at gyflenwi gan ein haelodau, yn ogystal â...mwy

DCLG yn cyhoeddi y cynhelir mwy o brofion

06/07/2017

Mae panel arbenigol annibynnol yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG) wedi cynghori cynnal mwy o brofion fel y cam nesaf i helpu landlordiaid sicrhau diogelwch eu hadeiladau yn dilyn y tân yn Nhŵr Grenfell.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:...mwy

Diweddariad Twr Grenfell - 5 Gorffennaf

05/07/2017

Y sefyllfa yng Nghymru

Mae ein haelodau yn berchen neu'n rheoli 18 bloc sy'n 7 llawr neu fwy.

 

Profion

Canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yw dilyn arweiniad yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Lleol (DCLG) yng nghyswllt profion os amheuir fod cladin math ACM ('Aluminium Composite...mwy