Jump to content

08 Gorffennaf 2024

Mae CHC yn lansio partneriaeth codi arian gyda Shelter Cymru

Mae CHC yn lansio partneriaeth codi arian gyda Shelter Cymru

Rydyn ni yn Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) yn ymroddedig i gefnogi gwaith gwych cymdeithasau tai, gan sicrhau fod eu gweledigaeth o Gymru lle mae tai da yn hawl sylfaenol i bawb yn dod yn realaeth. Fel rhan o’n hymrwymiad i greu cymunedau llewyrchus, rydym yn falch i gyhoeddi ein partneriaeth codi arian i gefnogi Shelter Cymru.

Mae Shelter Cymru yn cefnogi ein hargyhoeddiad fod cartref yn bopeth. Mewn cysylltiad â’n gilydd, rydym yn benderfynol i fynd i’r afael â’r argyfwng tai yng Nghymru. Mae ein cymdeithasau tai, sydd yn gweithredu mewn cymunedau ar draws Cymru, yn mynd tu hwnt i frics a morter. Maent mewn cysylltiad â chymunedau a rhieni, gan gynyddu eu heffaith i greu newid cadarnhaol a pharhaus.

Byddwn yn codi arian i Shelter Cymru dros y flwyddyn i ddod i helpu cefnogi’r gwaith hollbwysig yma. Mae pob cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth, gan ddod â ni gam nes at sicrhau fod gan bob unigolyn yng Nghymru fynediad i gartrefi ansawdd da a fforddiadwy. Gyda’n gilydd, gallwn adeiladu dyfodol gwell a gwneud tai yn hawl sylfaenol i bawb.

Byddwn yn helpu i alluogi Shelter Cymru i barhau ei waith hanfodol tuag at ddiweddu’r argyfwng tai yng Nghymru. Drwy gefnogi ein hymdrechion codi arian, dewch yn rhan ganolog o’r datrysiad, gan gael effaith gadarnhaol ar fywydau unigolion a theuluoedd dirifedi.

Byddwn yn eich cadw mewn cysylltiad gyda’n hymdrechion codi arian ac os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth parhaus a chreu Cymru lle gall pawb gael lle i’w alw’n gartref.