Newyddion Diweddaf

Llywodraeth Cymru i ddarparu £10 miliwn ar gyfer cymorth argyfwng

20/03/2020

Rydym yn falch i weld fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu £10 miliwn ar gyfer cymorth argyfwng i bobl sy’n cysgu ar y stryd yn ystod yr achosion o Coronafeirws (COVID-19).

Gweler ein datganiad llawn islaw.

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

“Ni...mwy

Cymorth i tenantiaid yn ystod Coronafeirws (COVID-19)

18/03/2020

Meddai Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

“Y flaenoriaeth gyntaf i gymdeithasau tai yng Nghymru yw sicrhau y gall eu tenantiaid fyw’n ddiogel yn eu cartrefi. Rydym yn hyderus na chaiff tenantiaid eu troi allan o gartref cymdeithas tai oherwydd caledi ariannol...mwy

Cefnogaeth CHC i gymdeithasau tai yn ystod yr achosion Coronafeirws (Covid—19)

17/03/2020

Yn dilyn datganiadau gan Brif Weinidog Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Phrif Weinidog Cymru ddoe (16/03/2020), fel sefydliad rydym yn rhoi trefniadau ar waith i ymateb i’r achosion Coronafeirws (Covid-19).

Rydym wedi gweithredu fel gweithlu ystwyth ers rhai blynyddoedd ac mae gan ein...mwy

Adroddiad newydd gan y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd yn gwneud argymhellion i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru

17/03/2020

Mae’r Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, wedi cyhoeddi ei ail adroddiad ar ddigartrefedd heddiw.

Mae 13 o arbenigwyr yn aelodau o’r Grŵp Gweithredu, yn cynnwys Clarissa Corbisiero ein Cyfarwyddydd Polisi a Dirprwy Brif Weithredydd, ac fe’i sefydlwyd i...mwy

CHC yn galw am bartneriaeth buddsoddi unwaith mewn cenhedlaeth gyda Llywodraeth Cymru

04/03/2020

Dengys ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw (4 Mawrth) y gallai cymdeithasau tai Cymru chwistrellu biliynau i’r economi dros y 16 mlynedd nesaf, gyda Llywodraeth Cymru’n cael ei hannog i roi blaenoriaeth i dai a gweithio gyda chymdeithasau tai i fuddsoddi £11.7 biliwn ar y cyd erbyn 2036.

...mwy

Cyhoeddi cyllid ar gyfer dulliau adeiladu modern

25/02/2020

Mae Julie James, Gweinidog Tai Cymru, heddiw wedi cyhoeddi strategaeth ar gyfer gweithredu dulliau adeiladu modern, ynghyd â budsoddiad o £45m.

Rydym yn wirioneddol falch i weld fod y strategaeth hon hefyd yn canolbwyntio ar gynnal yr economi sylfaenol yng Nghymru drwy greu swyddi lleol...mwy

Lansio Dyfodol Tai

15/01/2020

Heddiw (15 Ionawr) rydym wedi lansio Dyfodol Tai, rhaglen arloesi gyffrous mewn partneriaeth gyda'r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF) a Ffederasiwn Cymdeithasau Tai yr Alban (SFHA).

Sefydlwyd Dyfodol Tai, rhan o'n rhaglen Alcemi, i baratoi cymdeithasau tai ar gyfer y dyfodol. Bydd yn...mwy

Tai cymdeithasol yn flaenoriaeth yn nrafft Gyllideb Llywodraeth Cymru

17/12/2019

Rydym yn falch fod y cyhoeddiad heddiw am ddrafft Gyllideb 2020/21 wedi gweld ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i dai cymdeithasol.

Mae manylion allweddol y Gyllideb yn cynnwys:

  • £223 miliwn wedi'i ddyrannu yn y flwyddyn ariannol nesaf i gyrraedd y targed o 20,000 o gartrefi...mwy

Adroddiad newydd yn dangos effaith toriadau cyllid ar wasanaethau cymorth yng Nghymru

09/12/2019

Rydym wedi cydweithio gyda Cymorth Cymru a Cymorth i Ferched Cymru i lansio adroddiad 'Materion Tai' heddiw.

Dywed yr adroddiad y bu gostyngiad o £37 miliwn* mewn gwasanaethau cymorth tai rhwng 2012 a 2018 ac mae'n dangos yr effaith a gafodd hyn ar awdurdodau lleol, y trydydd sector a...mwy

30 mlynedd CHC

21/11/2019

Mae 2019 yn nodi 30ain pen-blwydd Cartrefi Cymunedol Cymru. Yn ein Cynhadledd Flynyddol heddiw, amlinellodd Stuart Ropke flaenoriaethau ein sector am y 30 mlynedd nesaf. Darllenwch ei araith yma.

Ffurfiwyd CHC yn wreiddiol fel Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru 1989, yn sgil Deddf Tai...mwy