Swyddi

 

Rydym wedi lansio Swyddi Tai Cymru yn ddiweddar – peiriant chwilio cyntaf Cymru ar gyfer swyddi tai cymdeithasol. 

Yma gwelwch amrywiaeth o swyddi o fewn y sector tai. Mae gennym swyddi gwag ar bob lefel a disgyblaeth ar draws Cymru. Felly os ydych yn ystyried newid swyddi neu ymuno â'r sector tai, edrychwch yma.

Os hoffech hysbysebu ar y safle, rydym yn cynnig dau fis am ddim o 18 Mawrth.

Y cyfan sy’n rhaid wneud yw lanlwytho eich swydd i Cartrefi Cymunedol Cymru drwy fewngofnodi fel arfer, a gwnawn ni’r gweddill! Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys Charity Job Funder sydd bob wythnos yn cyrraedd 14,000 o bobl sy’n chwilio am swydd.

I weld y swyddi ddiweddaraf, cliciwch yma

I ddanfon hysbyseb swydd i ni, cliciwch yma