Swyddi

 

Swyddi Tai Cymru yw peiriant chwilio cyntaf yng Nghymru yn llwyr ar gyfer swyddi yn y sector tai cymdeithasol.

Yma gwelwch amrywiaeth o swyddi o fewn y sector tai. Mae gennym swyddi gwag ar bob lefel a disgyblaeth ar draws Cymru. Felly os ydych yn ystyried newid swyddi neu ymuno â'r sector tai, edrychwch yma.

Mae mwy o wybodaeth ar brisiau ar gael yma.

*Ni chodir tâl am ddodi swyddi aelodau bwrdd ac ymddiriedolwyr.

I ddanfon hysbyseb swydd i ni, cliciwch yma.