Adroddiad Arolwg Bodlonrwydd Aelodau

Fe wnaeth David Hedges o Cyngor Da arwain yr Adroddiad Arolwg Bodlonrwydd Aelodau gan cynnal cymysgedd o gyfarfodydd, arolygonffôn ac arolygon ar-lein gyda 35 o Brif Swyddogion Gweithredol yn ogystal ag arolwg ar-lein gyda’r aelodaeth yn ehangach. Cafodd yr arolwg ehangach 69 ymateb. Cymerodd 15 Cadeirydd ac Is-gadeirydd hefyd ran mewn trafodaeth bwrdd crwn yng Nghynhadledd Arweinyddiaeth CCC ym mis Mehefin. Fe wnaethom hefyd gynnal sesiwn gyda bwrdd CCC ar ddechrau’r broses.

Mae’r canfyddiadau yn gyffred inolgadarnhaol ond mae’n amlwg fod nifer o clir lle gallwn, ac y byddwn, yn eu gwella. Nid ydym wedi cynnal arolwg fel hyn ers 2011 ac yn y saith mlynedd hynny gwelodd y sefydliad lawer o newidiadau ac mae’r canfyddiadau’n bendant yn adlewyrchu hyn.

Byddwn yn eu defnyddio fel sylfaen i’n cynllun corffthoraeol nesaf ar gyfer 2019-22, a byddwn yn mynd i’r afael â nifer o enillion cyflym dros y misoedd nesaf.

Darllenwch yr arolwg cyfan yma.