Noddi ac Arddangos

Mae Cartrefi Cymunedol yn darparu ystod eang o wasanaethau i trefniadau i ymgysylltu gyda’n haelodau.

Yn 2016/17, wyddech chi fod Cymdeithasau Tai Cymru wedi:

- Adeiladu 2,533 cartref newydd fforddiadwy (745 heb ddefnyddio Grant Tai Cymdeithasol).
- Gwario £1051m yn uniongyrchol a £1962m yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol - cadwyd 84% o'r gwariant hwnnw yng Nghymru.
- Gwario £547m ar adeiladu, cynnal a chadw ac atgyweirio
- Gwario £471m ar brosiectau adfywio.
- Cyflogi 8,731 o bobl yn uniongyrchol - ond am bob swydd uniongyrchol, cefnogwyd un a hanner swydd arall yn yr economi lleol
- Darparu hyfforddiant datblygu sgiliau ar gyfer 6,500 o bobl, a creu 1,500 o gyfleoedd hyfforddiant a gweithio. 

Rydym yn sector gyda'r gallu a'r hanes o lwyddiant i gyflenwi.

Gall arddangos yn ein digwyddiadau eich helpu i gael cysylltiadau newydd, adeiladu perthynas gyda chwsmeriaid newydd a chwsmeriaid presennol, a hefyd godi ymwybyddiaeth brand.

Rydyn ni hefyd yn cynnig pecynnau noddi - anelwn roi cymaint o sylw ag sydd modd i noddwyr cynadleddau drwy gyhoeddusrwydd cyn y digwyddiad, ar arwyddion y safle, diolchiadau yn rhaglen y gynhadledd a’r anerchiad agoriadol.

I gael gwybodaeth bellach am arddangos neu noddi un o gynadleddau Cartrefi Cymunedol, gweler yma neu cysylltwch â Rhian Robinson ar Rhian-robinson@chcymru.org.uk neu 029 2067 4814.

Dysgwch fwy am ein cyfleoedd masnachol ar y ddolen isod
Cyfleoedd Masnachol Cartrefi Cymunedol Cymru