Rheolau Enghreifftiol

Cafodd y Rheolau Enghreifftiol eu datblygu'n wreiddiol a'u lansio yn 2013 gyda'r bwriad o roi fframwaith i'r sector i helpu cefnogi ystyriaeth yn lleol fel a phryd y penderfynodd Cymdeithasau i adolygu eu rheolau a'u trefniadau eu hunain.

Cafodd y rheolau eu hysgrifennu gyda'r bwriad o ddod yn ddigon cyffredinol fel y gallai pob Cymdeithas Tai eu defnyddio ac mae'n cynnwys setiau o opsiynau i gefnogi'r rheolau enghreifftiol craidd i gyflawni ystod o wahanol anghenion, a rannwyd yn fwriadol yn bum adran neilltuol i adlewyrchu:

  • Opsiynau cyffredinol i'r model sylfaen ar gyfer pob Cymdeithas Tai
  • Opsiynau grŵp, rhiant ac is-gwmni;
  • Opsiynau'n cyfeirio'n benodol at sefydliadau trosglwyddo  graddfa fawr a sefydliadau cymunedol cydfuddiannol (lle maent yn debyg);
  • Unrhyw opsiynau ychwanegol yn cyfeirio'n benodol at sefydliadau cymunedol cydfuddiannol yn unig;
  • Opsiynau cyfethol.

Gallwch hefyd ganfod canllawiau byr i Gymdeithasau ar ddiwygio i reolau a chymeradwyo llwybrau sy'n cynnwys aide memoire, a rhestr wirio i'w chyflwyno i'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Cysylltwch â Aaron Hill os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Rheolau Enghreifftiol

Canllawiau Byr