Dewch ar y Bwrdd

Mae Dewch ar y Bwrdd yn gynllun a gaiff ei redeg gan Cartrefi Cymunedol mewn cysylltiad â Tai Pawb a Chwarae Teg.  

Lansiwyd Dewch ar y Bwrdd yn ystod Cynhadledd Llywodraethiant Cartrefi Cymunedol Cymru ym mis Chwefror 2015 i ddenu hyd yn oed fwy o bobl gyda'r sgiliau a'r profiad cywir i lywio eu sefydliadau drwy'r amserau heriol i ddod. Mae byrddau cytbwys ac amrywiol yn sylfeini llywodraethiant da a chaiff yr ymgyrch ei lansio ar y cyd gyda Tai Pawb, sefydliad sy'n hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol mewn tai yng Nghymru, a Chwarae Teg, y brif asiantaeth broffesiynol ar gyfer datblygiad economaidd menywod yng Nghymru.

Mae gwefan newydd Dewch ar y Bwrdd yn galluogi darpar aelodau bwrdd i gofrestru eu diddordeb ynghyd â'u sgiliau, profiad a lleoliad daearyddol. Gall aelodau cymdeithasau tai fewngofnodi i'r wefan i ganfod darpar ymgeiswyr o'r gronfa ehangach yma. Rhoddir manylion cyswllt ar gyfer ymgeiswyr fel y gall aelodau gysylltu â nhw'n uniongyrchol. Mae CHC wedi paratoi pecyn ar gyfer aelodau gyda chanllawiau, deunyddiau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, baneri ar gyfer gwefannau ac yn y blaen.

Gweler y wefan fan hyn: www.comeonboardwales.co.uk

Mae'n bosib lawrlwythio canllaw ar gyfer defnyddio'r wefan fan hyn: Canllaw 'sut i wneud' ar gyfer aelodau

Mae eitemau hyrwyddo hefyd ar gael i chi ei ddefnyddio: Taflen a poster
 

Mae aelodaeth o fyrddau cymdeithasau tai ar gael i bobl o bob cefndir, oedran, gallu, profiad a galwedigaeth, ac mae'r Cod a hefyd yr ymgyrch Dewch ar y Bwrdd yn tanlinellu fod amrywiaeth yn hanfodol ymysg aelodau bwrdd.