Grŵp Cyflenwi Strategol Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion

Cadeirydd: Jonathan Huish, Trivallis
Is-gadeirydd: Julia Attwell, Linc
CHC representatives: Clarissa Corbisiero

Cylch Gorchwyl
*Dylid nodi y cyfyngir mynediad i Gadeiryddion ac Is-gadeiryddion cymdeithasau tai yng Nghymru*

Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol


 

Dyddiad y Cyfarfod Diwethaf

Dydd Mercher 7 Ionawr (6-8.30pm) - The Quay Hotel and Spa, Deganwy, Conwy, LL31 9DJ

Dydd Mercher 1 Hydref - Cyfarfod ar y Cid ar gyfer Grwpiau Cyflenwi Strategol Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion / Prif Weithredwyr - ICC, Casnewydd

Dydd Llun 3 Mehefin

Cyfarfod Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion, 11 Mawrth

Digwyddiad Rhwydweithio Aelodau'r Bwrdd, 7 Mawrth

Cinio Cyn-Cynhadledd Llywodraethiant, 6 Mawrth

Dydd Llun 3 Rhagfyr - Cyfarfod Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion

Dydd Mawrth 4 Medi - Digwyddiad Rhwydweithio Adolygiad Tai Fforddiadwy (De Cymru)

Dydd Mercher 4 Medi - Digwyddiad Rhwydweithio Adolygiad Tai Fforddiadwy (Gogledd Cymru)

Dydd Mercher 2 Gorfennaf, Digwyddiad Sicrwydd Bwrdd

Dydd Mawrth 19 Mehefin, Arolwg Bodlonrwydd Aelodau

Dydd Mercher 25 a Dydd Iau 26 Ebrill, Cod Llywodraethu