Dod yn Aelod

Mae pedwar categori o aelodaeth Cartrefi Cymunedol ar gael i sefydliadau a grwpiau.

Aelodaeth Lawn

Cyfyngir aelodaeth lawn i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig sydd wedi cofrestru gyda Chyfarwyddiaeth Tai Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn cynnwys Grwpiau a Sefydliadau Trosglwyddo Gwirfoddol ar Raddfa Fawr.

Caiff pob cais am aelodaeth eu hystyried ar eu haeddiant gan Gyngor Cenedlaethol Cartrefi Cymunedol.

Manteision:

 • Hawliau pleidleisio ac enwebu
 • Yswiriant Cyfarwyddwyr a Swyddogion
 • Mynediad i fforymau
 • Gwasanaeth gwybodaeth/cyngor
 • Mynediad i adrannau aelodau’n unig ar y wefan
 • Blaenoriaeth gwasanaeth Housemark/PfH
 • Disgownt ar ddeliau affinedd
 • Disgownt ar hyfforddiant a rhaglenni mewnol pwrpasol
 • Disgownt ar ddigwyddiadau
 • Cyhoeddiadau am ddim
 • Cylchlythyrau electroneg

Mae gan aelodau grw^p fanteision unigol.

Aelodaeth Gyswllt

Mae aelodaeth ar gael i bob corff dielw yn cynnig gwasanaethau cysylltiedig â thai yn cynnwys adrannau tai awdurdodau lleol a sefydliadau trosglwyddo cysgodol.

Manteision:

 • Yswiriant Cyfarwyddwyr a Swyddogion
 • Gwasanaeth gwybodaeth/cyngor
 • Mynediad i adrannau aelodau’n unig ar y wefan
 • Disgownt ar ddeliau affinedd
 • Disgownt ar hyfforddiant a rhaglenni mewnol pwrpasol
 • Disgownt ar ddigwyddiadau
 • Cyhoeddiadau am ddim
 • Cylchlythyrau electroneg

Aelodaeth Fasnachol

Mae aelodaeth ar gael i sefydliadau masnachol.

Manteision:

 • Dwy sesiwn wybodaeth y flwyddyn
 • E-gylchlythyr chwarter
 • Mynediad i adrannau aelodau’n unig ar y wefan
 • Rhestriad a dolen o’n gwefan
 • Disgownt ar hysbysebu a phresenoldeb mewn digwyddiadau
 • Cyhoeddiadau am ddim
 • Defnydd logo Aelod Masnachol

I gael gwybodaeth ar ddod yn aelod masnachol, cliciwch yma.
 

Aelodaeth Mentrau Cymdeithasol

Mae CHC yn cynnig categori newydd o aelodaeth i fentrau cymdeithasol, cyrff sector cyhoeddus sefydliadau dim-er-elw. Mae'r buddion yn cynnwys:

 • Disgownt yn ein digwyddiadau
 • Mynediad i gyhoeddiadau CHC
 • Rhestriad yng Nghyfeiriadur Tai Blynyddol CHC
 • Rhestriad ar wefan CHC
 • Mynediad i adrannau aelodau'n unig ar y wefan
 • Hysbysiadau E-bost/Twitter am CHC a'r sector
 • Lle am ddim i gynrychiolydd dydd yn un o'n cynadleddau - chi biau'r dewis!
 • Gwahoddiad i fforymau a rhwydweithiau perthnasol
 • Gwahoddiad i ddigwyddiad blynyddol CHC ar gyfer mentrau cymdeithasol
   

I gael mwy o wybodaeth am y gwahanol fathau o aelodaeth cysylltwch â Sue Williams ar 029 2067 4818 neu [email protected].