Cynigion Cyswllt

Cynllun Yswiriant Cynnwys Cartrefi ar gyfer aelodau

Mae cynllun yswiriant cynnwys My Home yn gynllun yswiriant cynnwys cartref arbenigol a gynigir i aelodau gan CHC mewn cysylltiad gyda Thistle Insurance Services Cyfyngedig. Mae My Home yn gynllun fforddiadwy a hyblyg a gynlluniwyd i ddiogelu eich tenantiaid rhag amrywiaeth o risgiau ac nid oes dim cost i chi fel aelod.

Fel aelod o CHC mae'n syml ac yn rhwydd i chi:

  • Datrysiad fforddiadwy a hollol hyblyg
  • Cefnogaeth marchnata llawn
  • Hyfforddiant cynnyrch a  chefnogaeth barhaus
  • Sicrwydd priodol a heb or-dal addas i anghenion tenantiaid

Hoffech chi wybod mwy? I gael mwy o wybodaeth ar gynllun yswiriant cynnwys My Home a sut y gall fod o fudd i chi a'ch tenantiaid, cysylltwch â Chris Tarrier ar 0113 398 4013 neu e-bost  chris.tarrier@thistleinsurance.co.uk.

Ydych chi angen cyflenwad o Becynnau Cais? Anfonwch e-bost at Sally.Alvey@thistleinsurance.co.uk a chadarnhau faint ydych eu hangen ac i ble y dylid eu dosbarthu.