Newyddion Aelodau

Rydym eisiau clywed beth mae’ch sefydliad yn ei wneud, unrhyw gynlluniau newydd sydd gennych, unrhyw wobrau yr ydych wedi’u hennill neu gael eich enwebu ar eu cyfer, ac yn y blaen. Caiff pob stori eu rhoi ar y wefan dan adran Newyddion Aelodau, a rhoddir sylw i rai yn Trin Tai, ein cylchlythyr misol. Mae hyn yn gyfle gwych i chi hyrwyddo eich sefydliad. Anfonwch eich newyddion at bethan-samuel@chcymru.org.uk os gwelwch yn dda.