Telerau ac Amodau

Os dymunwch ganslo, ein telerau ac amodau yw:-

Cynadleddau a Digwyddiadau Hyfforddi

14 diwrnod neu fwy cyn y digwyddiad: Dim ffi.

Rhwng 8 a 14 diwrnod cyn y digwyddiad: 50% o'r cyfanswm ffi yn daladwy.

Llai na 8 diwrnod cyn y digwyddiad: Ffi lawn yn daladwy.

Cynrychiolwyr sydd wedi cofrestru ond nad ydynt yn mynychu'r digwyddiad: Ffi lawn yn daladwy

Rhwydweithiau a Fforymau

Digwyddiadau y codir tâl amdanynt - Rhaid rhoi gwybod am ganslo archeb o leiaf 48 awr cyn y digwyddiad neu bydd y ffi llawn yn daladwy.

Digwyddiadau am ddim - Rhaid rhoi hysbysiad o leiaf 48 awr cyn y digwyddiad os canslir archeb neu bydd ffi o £15 yn daladwy.