Telerau ac Amodau - Hyffordiant

Os dymunwch ganslo, ein telerau ac amodau yw:

14 diwrnod neu fwy cyn y digwyddiad: Dim ffi.

Rhwng 8 a 14 diwrnod cyn y digwyddiad: 50% o'r cyfanswm ffi yn daladwy.

Llai na 8 diwrnod cyn y digwyddiad: Ffi lawn yn daladwy.

Cynrychiolwyr sydd wedi cofrestru ond nad ydynt yn mynychu'r digwyddiad: Ffi lawn yn daladwy