Hyfforddiant Mewnol

Mae CHC yn cynnig hyfforddiant mewnol i’w holl aelodau mewn ystod eang o bynciau. Mae gennym fynediad i nifer o hyfforddwyr profiadol iawn a hanes ardderchog o lwyddiant yn y maes. Holwch am unrhyw bynciau yr ydych eu hangen a gwnawn ein gorau glas i ganfod y cwrs perffaith i chi.

Daw hyfforddiant mewnol gydag ystod o fanteision:

  • Arbed arian! Codir ffioedd ar gyfradd ddyddiol yn hytrach na fesul person. Gall 16-20 o bobl fynychu, yn dibynnu ar y cwrs.
  • Osgoi traffig! Gall staff deimlo’n gysurus yn eu safle eu hunain, gan osgoi anghyfleustra teithio a pharcio, ac arbed ar gostau ychwanegol.
  • Cydweithio! Os ydych yn canfod nad oes gennych ddigon o aelodau o staff yn eich sefydliad i lenwi cwrs, gallech weitho gyda phartner sydd â’r un anghenion hyfforddiant. Gall CHC helpu ei aelodau gyda hyn drwy eich rhoi mewn cysylltiad â’ch gilydd.
  • Ei deilwra’n arbennig i chi! Mae cynnig hyfforddiant penodol i’ch tim yn rhoi cyfle i ni ddarparu cyrsiau i weddu i anghenion eich sefydliad. Byddwn yn eich annog i anfon unrhyw bolisiau neu gytundebau tenantiaeth atom i sicrhau fod yr hyfforddiant yn cynnwys yr hyn sydd bwysicaf i chi.

I gael mwy o wybodaeth a derbyn eich dyfynbris personol am hyfforddiant mewnol, cysylltwch â Lesley-smith@chcymru.org.uk os gwelwch yn dda.