Cyrsiau llywodraethiant

Yn gynharach eleni fe wnaethom lansio ein Cod Llywodraethiant i gefnogi'r sector i sicrhau Llywodraethiant rhagorol. Mae ein rhaglen hyfforddiant newydd yn gydnaws gyda'n Cod a bydd yn rhoi'r dulliau, sgiliau a hyder i aelodau bwrdd ar bob lefel i lywodraethu'n dda.

Manylion cyrsiau newydd

Cyflwyniad i Lywodraethiant

Lluniwyd ar gyfer darpar aelodau bwrdd (1 diwrnod) – cyflwynir gan Deborah Walthorne

Gwersi

1. Deall Llywodraethiant

2. Materion Arian – cyllid ar gyfer pobl heb fod yn y maes cyllid

3. Rheoli heb wahaniaethu

Newydd i'r Bwrdd

Cwrs cynefino ar gyfer Aelodau Bwrdd newydd (2 diwrnod)

– cyflwynir gan Deborah Walthorne

Gwersi:

1. Deall cymdeithasau tai

2. Ymchwilio rôl y Bwrdd

3. Defnyddio eich sgiliau, gwybodaeth a phrofiad yn dda

Gafael Gref

Cynlluniwyd ar gyfer bwrdd llawn (1/2 diwrnod) – cyflwynir gan HQN Cymru

Gwersi:

1. Cynllun busnes profi straen

2. Paratoi ar gyfer argyfwng

3. Gwneud penderfyniadau

Sboncio'n Ôl

Lluniwyd ar gyfer bwrdd llawn sydd angen sgiliau uwch (1/2 diwrnod) – cyflwynir gan HQN Cymru

Gwersi:

1. Rheoli enw da - nid dim ond cyllid

2. Sut i ymddwyn mewn argyfwng

3. Pryd i siarad gyda'r rheoleiddiwr

4. Canlyniadau anfwriadol cymryd camau gweithredu unioni

 

Cyrsiau 1-3 - £145 y diwrnod

Cyrsiau 4-5 - *Caiff costau eu teilwra i bob cymdeithas tai yn dibynnu ar waith paratoi cyn y cwrs

 

Anfonwch E-bost Lesley Smith i gael mwy o wybodaeth