Cyrsiau llywodraethiant

Yn gynharach eleni fe wnaethom lansio ein Cod Llywodraethiant i gefnogi'r sector i sicrhau Llywodraethiant rhagorol. Mae ein rhaglen hyfforddiant newydd yn gydnaws gyda'n Cod a bydd yn rhoi'r dulliau, sgiliau a hyder i aelodau bwrdd ar bob lefel i lywodraethu'n dda.

Manylion cyrsiau newydd

Newydd i'r Bwrdd

Cwrs cynefino ar gyfer Aelodau Bwrdd newydd (2 diwrnod)

– cyflwynir gan Deborah Walthorne

Gwersi:

1. Deall cymdeithasau tai

2. Ymchwilio rôl y Bwrdd

3. Defnyddio eich sgiliau, gwybodaeth a phrofiad yn dda

 Yn Llywodraethol 

Pwy yw'r hyfforddiant hwn? 

Pobl sydd wedi bod yn aelodau bwrdd am fwy na 12 mis ac sydd am adolygu neu adnewyddu eu gwybodaeth a datblygu eu medrau llywodraethu ac arweinyddiaeth ymhellach.

1. Darparu arweinyddiaeth strategol glir

2.Gweithio'n dda fel Bwrdd

3.Rheoli risgiau a gwneud penderfyniadau effeithiol

4.Rhedeg sefydliad llwyddiannus a chynaliadwy

Gafael Gref

Cynlluniwyd ar gyfer bwrdd llawn (1/2 diwrnod) – cyflwynir gan HQN Cymru

Gwersi:

1. Cynllun busnes profi straen

2. Paratoi ar gyfer argyfwng

3. Gwneud penderfyniadau

Sboncio'n Ôl

Lluniwyd ar gyfer bwrdd llawn sydd angen sgiliau uwch (1/2 diwrnod) – cyflwynir gan HQN Cymru

Gwersi:

1. Rheoli enw da - nid dim ond cyllid

2. Sut i ymddwyn mewn argyfwng

3. Pryd i siarad gyda'r rheoleiddiwr

4. Canlyniadau anfwriadol cymryd camau gweithredu unioni

 

Cyrsiau 1-3 - £145 y diwrnod

Cyrsiau 4-5 - *Caiff costau eu teilwra i bob cymdeithas tai yn dibynnu ar waith paratoi cyn y cwrs

 

Anfonwch E-bost Lesley Smith i gael mwy o wybodaeth