Alcemi Business Transformation Logo

Sesiwn 2: Creu'r diwylliant cywir

Dyddiad: Dydd Mercher 23 Hydref
Lleoliad: Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Siaradwyr a Gadarnhawyd:

Neil Almond, Cyfarwyddwr 91 Untold

Kit Wilson, Pennaeth Trawsnewid, Dŵr Cymru

Mae cydweithredu a bod yn agored a thryloyw yn allweddol pan ddaw i drawsnewid llwyddiannus. Bydd cysylltu pobl o'r un anian, herio, cydweithredu a rhannu cynnydd, heriau a syniadau yn eich helpu i adeiladu diwylliant lle mae newid nid yn unig yn ffynnu, ond yn dod yn wirioneddol gynaliadwy. Yn gysylltiedig yn agos gyda'n gweithdy cyntaf ar arweinyddiaeth a gweledigaeth, mae'n rhaid i arweinyddiaeth fod yn barod i herio a chael ei herio, bod yn gydnerth ac yn hyblyg, gwneud penderfyniadau anodd a chanolbwyntio ar ddarpariaeth. Yr arweinyddiaeth yma sy'n arwain at newid diwylliant.

Diben:

  1. Deall beth mae 'gweithio allan yn uchel' yn ei olygu a sut y gall newid eich diwylliant.
  2. Ymchwilio sut y gall newidiadau bach ddod yn symudiadau mawr mewn diwylliant.
  3. Adnabod rôl cyfathrebu, mewnol ac allanol, wrth feithrin eich diwylliant.
  4. Rhoi trosolwg o sut i herio a chael eich herio i wella'n barhaus.

Gweithdy un: Beth yw eich gweledigaeth?

Dydd Gwener 13 Medi 2019 - Caerdydd

Cliciwch i gael mwy o wybodaeth

Gweithdy dau: Creu'r diwylliant cywir

Dydd Mercher 23 Hydref 2019 - Wrecsam

Cliciwch i gael mwy o wybodaeth

Gweithdy tri: Taith y cwsmer - deall eich anghenion

Dydd Iau 5 Rhagfyr 2019 - Caerdydd

Cliciwch i gael mwy o wybodaeth

Gweithdy pedwar: Beth am dechnoleg?

Dydd Gwener 17 Ionawr 2020 - Caerdydd

Cliciwch i gael mwy o wybodaeth