Alcemi Business Transformation Logo

Gweithdy un: Beth yw eich gweledigaeth?

9:00 – 14:00
Dydd Gwener 13 Medi 2019
Hugh James, 2 Sgwâr Canolog, Caerdydd, CF10 1FS

Siaradwyr a Gadarnhawyd:

Sally Meacham, Cyfarwyddwr Rhaglen Arloesedd Sector Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

Paul Matthews, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Fynwy

Heb yr arweiyddiaeth gywir a'r caniatâd cywir, bydd newid yn methu, caiff arian ei wastraffu  ac yn bwysicaf oll caiff y cyfle i wella bywydau a phrofiadau ein tenantiaid ei golli. Sut mae adnabod pam fod angen i ni newid a chreu'r weledigaeth y gall ein harweinwyr a rheolwyr ei pherchnogi a'i chyflenwi? Rhowch eich enw ar gyfer y cyntaf yn ein cyfres o weithdai trawsnewid busnes i ddysgu mwy am yr hyn sydd ei angen i lwyddo,

Diben:

  1. Deall pwysigrwydd arweinyddiaeth mewn trawsnewid.
  2. Rhoi enghreifftiau o sut y gall arweinyddiaeth greu gweledigaeth a fframwaith dros newid.
  3. Dangos sut mae datblygiadau cyfredol a newid arfaethedig yn ffitio o fewn naratif sefydliadol cadarn.
  4. Deall rôl hollbwysig arweinyddiaeth wrth sicrhau cefnogaeth a meithrin hyder yn y gallu i newid.

Gweithdy un: Beth yw eich gweledigaeth?

Dydd Gwener 13 Medi 2019
9:00–14:00

Hugh James, 2 Sgwâr Canolog, Caerdydd, CF10 1FS

Gweithdy dau: Creu'r diwylliant cywir

Dydd Mercher 23 Hydref 2019
12:00–17:00

Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

Gweithdy tri: Taith y cwsmer - deall eich anghenion

Dydd Iau 28 Tachwedd 2019
9:00–14:00

The National Trust, Aberdulais Falls, Neath SA10 8EU

Gweithdy pedwar: Beth am dechnoleg?

Dydd Gwener 17 Ionawr 2020
9:00–14:00

Tramshed Tech, Pendyris St, Caerdydd CF11 6BH