Alcemi Business Transformation Logo

Gweithdy 4: Beth am dechnoleg?

Amser: 9:00 – 14:00
Dyddiad: Dydd Gwener 17 Ionawr 2020
Lleoliad: Tramshed Tech, Caerdydd, CF11 6BH

Siaradwyr a Gadarnhawyd:

TBC

Fel cymdeithasau tai cawn ein barnu yn y pen draw am y gwasanaethau a ddarparwn i'n tenantiaid. Os caiff gwasanaeth ei gynllunio'n wael a'i fod yn anhyblyg ac araf, y casgliad yw ein bod ninnau felly hefyd.

Sut mae deall beth mae ein tenantiaid ei angen nawr ac yn y dyfodol a sut maent yn cyrchu a defnyddio ein gwasanaethau?

Pam fod 'dechrau gydag angen y defnyddiwr' yn un o brif egwyddorion dylunio gwasanaeth?

Ymunwch â'n trydydd gweithdy trawsnewid i ymchwilio pam y dylai rhoi tenantiaid yn gyntaf a deall eu hanghenion fod yn sail i bopeth a wnawn.

Diben:

  1. Adeiladu dealltwriaeth o egwyddor 'defnyddiwr yn gyntaf'.
  2. Deall sut i adnabod eich defnyddwyr.
  3. Rhoi enghreifftiau o lle arweiniodd deall anghenion defnyddwyr at wasanaethau gwell.
  4. Deall sut i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o'ch defnyddwyr a'r hyn mae hynny'n ei olygu i ddyluniad eich gwasanaethau.

Gweithdy 1: Beth yw eich gweledigaeth?

Dydd Gwener 13 Medi 2019
9:00–14:00

Hugh James, 2 Sgwâr Canolog, Caerdydd, CF10 1FS

Gweithdy 2: Creu'r diwylliant cywir

Dydd Mercher 23 Hydref 2019
12:00–17:00

Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

Gweithdy 3: Taith y cwsmer - deall eich anghenion

Dydd Iau 28 Tachwedd 2019
9:00–14:00

The National Trust, Aberdulais Falls, Neath SA10 8EU

Gweithdy 4: Beth am dechnoleg?

Dydd Gwener 17 Ionawr 2020 - Caerdydd
9:00–14:00

Tramshed Tech, Pendyris St, Caerdydd CF11 6BH