Alcemi Business Transformation Logo

Mae Alcemi yn gyfres o weithdai trawsnewidiol i roi'r dulliau a sgiliau i chi ar gyfer trawsnewid busnes yn llwyddiannus.

Caiff y sesiynau hanner diwrnod eu harwain gan siaradwr arbenigol a byddant yn cynnwys astudiaethau bywyd go iawn o bobl sydd â phrofiad gweithredu drostynt eu hunain. Bydd digonedd o amser ar gyfer trafodaeth, cwestiynau, myfyrio ac, wrth gwrs, rwydweithio.

Bydd y sesiynau yn ymchwilio themâu:

Er y gellir y mynychu gweithdai unigol am £129 yr un, mae Alcemi yn rhaglen o flociau adeiladu a bydd mynychu pob un o'r pedwar yn rhoi'r cyfle gorau i chi adeiladu rhwydwaith o bobl o'r un anian a thrawsnewid eich sefydliad er gwell.