Alcemi Business Transformation Logo

Mae Alcemi yn gyfres o weithdai trawsnewidiol i roi'r dulliau a sgiliau i chi ar gyfer trawsnewid busnes yn llwyddiannus.

Caiff y sesiynau hanner diwrnod eu harwain gan siaradwr arbenigol a byddant yn cynnwys astudiaethau bywyd go iawn o bobl sydd â phrofiad gweithredu drostynt eu hunain. Bydd digonedd o amser ar gyfer trafodaeth, cwestiynau, myfyrio ac, wrth gwrs, rwydweithio.

Bydd y sesiynau yn ymchwilio themâu:

  • Gweledigaeth
  • Diwylliant
  • Cwsmeriaid
  • Technoleg

Er y gellir y mynychu gweithdai unigol am £129 yr un, mae Alcemi yn rhaglen o flociau adeiladu a bydd mynychu pob un o'r pedwar yn rhoi'r cyfle gorau i chi adeiladu rhwydwaith o bobl o'r un anian a thrawsnewid eich sefydliad er gwell.

Gweithdy Un:
Beth yw eich Gweledigaeth?

Dydd Gwener 13 Medi 2019 - Hugh James, 2 Sgwâr Canolog, Caerdydd, CF10 1FS

Alcemi Workshop One

Gweithdy Dau:
Creu'r Diwylliant Cywir

Dydd Mercher 23 Hydref 2019 - Prifysgol Glyndŵr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

Alcemi Workshop Two

Gweithdy Tri:
Taith y Cwsmer - Deall eich Anghenion

Dydd Iau 28 Tachwedd 2019 - The National Trust, Aberdulais Falls, Neath SA10 8EU

Alcemi Workshop Three

Gweithdy Pedwar:
Beth am Dechnoleg?

Dydd Gwener 17 Ionawr 2020 - Tramshed Tech, Pendyris St, Caerdydd CF11 6BH

Alcemi Workshop Four