Hyfforddiant i ddod

Dysgu a Datblygu gyda CHCymru

Mae gan CHC ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant i aelodau gymryd rhan ynddynt, yn cynnwys

Caiff ein holl gyrsiau eu dilysu'n fewnol a chaiff ein hyfforddwyr eu dethol yn benodol gyda'r arbenigedd i'ch helpu i gael y budd gorau o'ch sesiwn hyfforddiant.

Nid ydym yn gadael dim i siawns a rydym yn adolygu eu perfformiad a'ch adborth yn barhaus fel bod ein rhaglen Dysgu a Datblygu yn diwallu eich anghenion yn awr ac yn y dyfodol.

Caiff ein sesiynau hyfforddiant eu teilwra i'ch gofynion a chânt eu cynnig ar brisiau fforddiadwy mewn mannau cyfleus. Gallwn hefyd ddarparu rhaglenni Dysgu a Datblygu a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer eich busnes a gyflwynir yn fewnol yn eich safle. Gall ein cyrsiau mewnol fod yn ffordd effeithiol o ran cost o hyfforddi grŵp mawr a gellir teilwra cynnwys i'ch amgylchedd penodol a gall sicrhau cysondeb gwybodaeth a dysgu ar draws y grŵp. Os hoffech holi am unrhyw ran o'r hyfforddiant a nodir uchod, cysylltwch â Lesley-Smith@chcymru.org.uk.

4340 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad: April 20, 2020, 9:30 am hyd: April 20, 2020, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Clwyd Alyn, St Asaph Business Park, 72 Ffordd William Morgan, Saint Asaph LL17

Math o Hyfforddiant: General

COST £290 Y PERSON

Ar gyfer pwy mae hyn?

Pobl sydd newydd ymuno â'r Bwrdd neu rai a fu'n aelodau Bwrdd am lai na 12 mis ac sydd eisiau cynyddu eu dealltwriaeth o sylfeini cymdeithasau tai a llywodraethiant da.

Pam y dylech fynychu?

Bydd yn helpu aelodau Bwrdd newydd i ddynodi ac archwilio'r...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4338 - Ar Amser. Ar y Trywydd: Cyfrinachau Cynllunio Prosiect

Dyddiad: April 23, 2020, 9:30 am hyd: April 23, 2020, 1:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Rheolwyr iau ac uwch a thimau cefnogi sydd eisiau ymchwilio sut y caiff prosiectau llwyddiannus eu cynllunio a'u cyfathrebu.

Pam y dylwn fynychu?

Mae llawer o brosiectau yn methu oherwydd nad yw arweinydd y prosiect wedi cynllunio. Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn yn...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4339 - Darparu a Derbyn Adborth Ansawdd Uchel

Dyddiad: April 23, 2020, 1:30 pm hyd: April 23, 2020, 5:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Arweinwyr presennol a darpar Arweinwyr, swyddogion Dysgu a Datblygu sydd eisiau darganfod sut mae hyfforddwyr gorau'r byd yn darparu adborth sy'n newid calonnau a meddyliau.

Pam y dylwn fynychu?

O'i ddarparu dda, gall adborth fod yn rhodd wych ond yn rhy aml o lawer mae'n...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4324 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad: April 29, 2020, 9:30 am hyd: April 29, 2020, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4341 - Rhoi’r Cyflwyniad Perffaith

Dyddiad: May 5, 2020, 9:30 am hyd: May 5, 2020, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Pawb sydd â gofyniad fel rhan o’u swydd i roi cyflwyniadau i gwsmeriaid/cleientiaid mewnol ac allanol.

Pam y dylech fynychu?

Oes gennych chi ofn sefyll ar eich traed a rhoi cyflwyniad cyhoeddus? Neu efallai yr hoffech loywi eich sgiliau er mwyn rhoi cyflwyniadau cofiadwy ac...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4335 - Gweithdy cynnwys cyfryngau cymdeithasol

Dyddiad: May 14, 2020, 10:00 am hyd: May 14, 2020, 4:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Dewch â'ch cyfryngau cymdeithasol yn fyw a chynyddu ymgysylltu cadarnhaol gyda thenantiaid a rhanddeiliaid - danfonwyd gan Helen Reynolds, Cyfarwyddwr, Comms Creative

Ydych chi erioed wedi meddwl pam ei bod yn ymddangos nad oes neb yn hoffi neu'n rhannu eich negeseuon Facebook?

Ydych chi'n credu...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4336 - Gweithdai sut i reoli cyfryngau cymdeithasol mewn argyfwng

Dyddiad: July 7, 2020, 10:00 am hyd: July 7, 2020, 4:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Paratoi i reoli a diogelu'r brand pan mae'r gwaethaf yn digwydd - danfonwyd gan Helen Reynolds, Cyfarwyddwr, Comms Creative

Mae rheoli enw da wedi newid.

Nid oes unrhyw sefydliad yn berffaith ac mae wynebu beirniadaeth ar-lein yn anochel.

Ond ydyn ni'n hyderus y gallwn ei drin a gwneud y gorau o...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4325 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad: July 17, 2020, 9:30 am hyd: July 17, 2020, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4337 - Canllawiau gweithwyr ar y cyfryngau cymdeithasol

Dyddiad: September 10, 2020, 10:00 am hyd: September 10, 2020, 4:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Gweithdy ar gyfer arwain syniadau, adeiladu brand personol a datblygu gyrfa - danfonwyd gan Helen Reynolds, Cyfarwyddwr, Comms Creative

Bydd y dosbarth hwn yn eich helpu i ddeall pam a sut y gallwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gynyddu proffil eich cwmni i adeiladu rhwydweithiau cryf a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4326 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad: October 26, 2020, 9:30 am hyd: October 26, 2020, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau