Hyfforddiant i ddod

Dysgu a Datblygu gyda CHCymru

Mae gan CHC ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant i aelodau gymryd rhan ynddynt, yn cynnwys

Caiff ein holl gyrsiau eu dilysu'n fewnol a chaiff ein hyfforddwyr eu dethol yn benodol gyda'r arbenigedd i'ch helpu i gael y budd gorau o'ch sesiwn hyfforddiant.

Nid ydym yn gadael dim i siawns a rydym yn adolygu eu perfformiad a'ch adborth yn barhaus fel bod ein rhaglen Dysgu a Datblygu yn diwallu eich anghenion yn awr ac yn y dyfodol.

Caiff ein sesiynau hyfforddiant eu teilwra i'ch gofynion a chânt eu cynnig ar brisiau fforddiadwy mewn mannau cyfleus. Gallwn hefyd ddarparu rhaglenni Dysgu a Datblygu a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer eich busnes a gyflwynir yn fewnol yn eich safle. Gall ein cyrsiau mewnol fod yn ffordd effeithiol o ran cost o hyfforddi grŵp mawr a gellir teilwra cynnwys i'ch amgylchedd penodol a gall sicrhau cysondeb gwybodaeth a dysgu ar draws y grŵp. Os hoffech holi am unrhyw ran o'r hyfforddiant a nodir uchod, cysylltwch â Lesley-Smith@chcymru.org.uk.

4295 - Hyfforddiant Podcast

Dyddiad:09:00 7 May 2019 hyd: 17:00 7 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Beth fydd yn cael ei gynnwys

1. Cyflwyniad i podledu: Beth ydyw? Pwy sy'n ei ddefnyddio? Pam?

2. Mathau o podlediadau

3. Gwneud podlediad:

  • Dechrau: Pa offer sydd ei angen arnoch, opsiynau cynnal, cofrestru'ch podlediad, cwmpasu celf
  • Cynllunio eich podlediad - pwy ydyw i mewn ?, calendrau...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4298 - Credyd Cyffredinol Lefel 2 - diweddarydd UC, meysydd problem ac atebion

Dyddiad:09:30 16 May 2019 hyd: 16:30 16 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

SYDD SYDD YN CAEL AR GYFER YR ARCHWILIAD £ 50 SY'N CAEL EI GYFLWYNO AR GYFER YR HYFYR AR GYFER LEFEL 1 A LEFEL 2 - AR GYFER LEFEL 1 CLICIWCH YMA

Mae'r cwrs ail lefel hon yn cynnig diweddarydd i'r rhai sydd wedi mynychu Lefel 1 o'r blaen ac yn canolbwyntio'n fwy manwl ar feysydd problem cyffredin...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4290 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 17 May 2019 hyd: 16:30 17 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4300 - Bwlch Cyflog Rhywiol

Dyddiad:09:30 20 May 2019 hyd: 12:30 20 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys:

  • Gyda'r holl sylw diweddar i'r mudiad #MeToo a'r bwlch cyflog rhwng dynion a menywod, gadewch i ni drafod materion cyfoes y gallech eu hwynebu wrth gyflawni eich oblygiadau.
  • Eich goblygiadau  ar adrodd tâl rhywiau - yr hyn sydd angen i chi wneud.
  • Awn â chi drwy...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4291 - Yn Llywodraethol

Dyddiad:10:30 23 May 2019 hyd: 15:30 23 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN GYNNOD AR GYFER 4 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y CANLYNIADAU CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU 3 DYDDIAD:

DYDD 2 - DDYDD GWENER 24 MAI, DYDD 3 DYDD IAU, 6 MEHEFIN A DYDD 4 - DYDD GWENER 7 MEHEFIN 2019.​

Rhaglen ar gyfer aelodau mwy profiadol o'r Bwrdd sy'n...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4299 - Dadfeddiannu tenantiaid nad ydynt yn ddiogel

Dyddiad:09:30 5 June 2019 hyd: 11:30 5 June 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Edrych allan ar denantiaid nad ydynt yn ddiogel - golwg ymarferol, gyfredol ar ddelio ag amrywiaeth o ddeiliaid nad ydynt yn meddu ar sicrwydd deiliadaeth a'r rhybudd a'r prosesau llys sy'n ymwneud ag adennill meddiant (yn dibynnu ar statws y deiliad).

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at swyddogion /...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4292- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad:09:30 4 July 2019 hyd: 16:30 4 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Cwrs undydd ar gyfer aelodau bwrdd posibl Cymdeithas y Dai

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd ar gyfer Cymdeithas Dai.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o hanfodion llywodraethu da wrth eu helpu i nodi'r sgiliau, y...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4287 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 5 July 2019 hyd: 16:30 5 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4293 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad:10:30 19 September 2019 hyd: 15:30 19 September 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HYN YN GYNTAF DROS 3 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD YN GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y DYLUNOL CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU DIWEDDARAF:
DYDD 2 - DDYDD GWENER 20 MEDI A DYDD 3 DYDD LLUN 30 MEDI 2019.

Wedi'i anelu at aelodau newydd y bwrdd sy'n darparu 15 awr o ddatblygiad personol wedi'i ledaenu ar...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4288 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 1 November 2019 hyd: 16:30 1 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau