Hyfforddiant i ddod

Dysgu a Datblygu gyda CHCymru

Mae gan CHC ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant i aelodau gymryd rhan ynddynt, yn cynnwys

Caiff ein holl gyrsiau eu dilysu'n fewnol a chaiff ein hyfforddwyr eu dethol yn benodol gyda'r arbenigedd i'ch helpu i gael y budd gorau o'ch sesiwn hyfforddiant.

Nid ydym yn gadael dim i siawns a rydym yn adolygu eu perfformiad a'ch adborth yn barhaus fel bod ein rhaglen Dysgu a Datblygu yn diwallu eich anghenion yn awr ac yn y dyfodol.

Caiff ein sesiynau hyfforddiant eu teilwra i'ch gofynion a chânt eu cynnig ar brisiau fforddiadwy mewn mannau cyfleus. Gallwn hefyd ddarparu rhaglenni Dysgu a Datblygu a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer eich busnes a gyflwynir yn fewnol yn eich safle. Gall ein cyrsiau mewnol fod yn ffordd effeithiol o ran cost o hyfforddi grŵp mawr a gellir teilwra cynnwys i'ch amgylchedd penodol a gall sicrhau cysondeb gwybodaeth a dysgu ar draws y grŵp. Os hoffech holi am unrhyw ran o'r hyfforddiant a nodir uchod, cysylltwch â Lesley-Smith@chcymru.org.uk.

4285 - Creu Ffilmiau ar gyfer Defnydd Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad:09:15 20 February 2019 hyd: 17:00 20 February 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Trosolwg:

Bydd y ffocws ar greu ffilmiau ar gyfer eu defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol. Cânt eu ffilmio a'u golygu ar ffonau iOS neu Android neu lechi (i'w cyflenwi gan yr unigolyn neu'r sefydliad). Caiff y ffilmiau eu dangos a'u rhannu gan y grwp(iau) ar ddiwedd y dydd.

Cynnwys:

    ...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4289 - Iechyd a Diogelwch ar gyfer Cartref a Gweithwyr Cysbell

Dyddiad:09:00 15 March 2019 hyd: 12:30 15 March 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Mae datblygiadau mewn technoleg yn golygu bod mwy a mwy o weithwyr yn gweithio i ffwrdd o'r swyddfa ac yn y cartref.
Mae gan lawer o fanteision gan weithio gartref a phell o bell, gyda mwy o hyblygrwydd i weithwyr fod yn un ohonynt.
Fodd bynnag, mae gwaith cartref hefyd yn codi pryderon iechyd a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4286 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 5 April 2019 hyd: 16:30 5 April 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4291 - Yn Llywodraethol

Dyddiad:10:30 15 April 2019 hyd: 15:30 15 April 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HWN YN GYNNOD AR GYFER 4 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD AR GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y CANLYNIADAU CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU 3 DYDDIAD:

DYDD 2 - DYDD MAWRTH 16 EBRILL, DYDD 3 DYDD IAU 2ND MAI A DYDD 4 - DYDD GWENER 3YDD MAI 2019.

Rhaglen ar gyfer aelodau mwy profiadol o'r Bwrdd sy'n...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4295 - Hyfforddiant Podcast

Dyddiad:09:00 7 May 2019 hyd: 17:00 7 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Beth fydd yn cael ei gynnwys

1. Cyflwyniad i podledu: Beth ydyw? Pwy sy'n ei ddefnyddio? Pam?

2. Mathau o podlediadau

3. Gwneud podlediad:

  • Dechrau: Pa offer sydd ei angen arnoch, opsiynau cynnal, cofrestru'ch podlediad, cwmpasu celf
  • Cynllunio eich podlediad - pwy ydyw i mewn ?, calendrau...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4290 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 17 May 2019 hyd: 16:30 17 May 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4292- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad:09:30 4 July 2019 hyd: 16:30 4 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Cwrs undydd ar gyfer aelodau bwrdd posibl Cymdeithas y Dai

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd ar gyfer Cymdeithas Dai.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o hanfodion llywodraethu da wrth eu helpu i nodi'r sgiliau, y...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4287 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 5 July 2019 hyd: 16:30 5 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4293 - Newydd i'r Bwrdd

Dyddiad:10:30 19 September 2019 hyd: 15:30 19 September 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

BYDD Y CWRS HYN YN GYNTAF DROS 3 DIWRNOD - Y DYDDIAD UCHOD YN GYFER DYDD 1 YN UNIG. Y DYLUNOL CANLYNOL AR GYFER Y DYDDIADAU DIWEDDARAF:
DYDD 2 - DDYDD GWENER 20 MEDI A DYDD 3 DYDD LLUN 30 MEDI 2019.

Wedi'i anelu at aelodau newydd y bwrdd sy'n darparu 15 awr o ddatblygiad personol wedi'i ledaenu ar...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4288 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 1 November 2019 hyd: 16:30 1 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau