Hyfforddiant i ddod

Dysgu a Datblygu gyda CHCymru

Mae gan CHC ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant i aelodau gymryd rhan ynddynt, yn cynnwys

Caiff ein holl gyrsiau eu dilysu'n fewnol a chaiff ein hyfforddwyr eu dethol yn benodol gyda'r arbenigedd i'ch helpu i gael y budd gorau o'ch sesiwn hyfforddiant.

Nid ydym yn gadael dim i siawns a rydym yn adolygu eu perfformiad a'ch adborth yn barhaus fel bod ein rhaglen Dysgu a Datblygu yn diwallu eich anghenion yn awr ac yn y dyfodol.

Caiff ein sesiynau hyfforddiant eu teilwra i'ch gofynion a chânt eu cynnig ar brisiau fforddiadwy mewn mannau cyfleus. Gallwn hefyd ddarparu rhaglenni Dysgu a Datblygu a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer eich busnes a gyflwynir yn fewnol yn eich safle. Gall ein cyrsiau mewnol fod yn ffordd effeithiol o ran cost o hyfforddi grŵp mawr a gellir teilwra cynnwys i'ch amgylchedd penodol a gall sicrhau cysondeb gwybodaeth a dysgu ar draws y grŵp. Os hoffech holi am unrhyw ran o'r hyfforddiant a nodir uchod, cysylltwch â Lesley-Smith@chcymru.org.uk.

4283 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 14 January 2019 hyd: 16:30 14 January 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4284 - Legionella ar gyfer Person Cyfrifol

Dyddiad:09:30 31 January 2019 hyd: 16:30 31 January 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Uchafswm o 10 o leoedd!

Bydd y cwrs yn cynnwys:

  • Cefndir a hanes clefyd Legionella a Legionnaires, gan gynnwys y microbioleg;
  • Deddfwriaeth ac arweiniad perthnasol, a sut i gydymffurfio â'r rheoliadau Iechyd a Diogelwch gan gynnwys diweddariadau i'r ACoP L8 a chanllawiau technegol HSG274;
  • ...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4285 - Creu Ffilmiau ar gyfer Defnydd Cyfryngau Cymdeithasol

Dyddiad:09:15 20 February 2019 hyd: 17:00 20 February 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Trosolwg:

Canolbwyntio ar greu ffilmiau ar gyfer defnydd cyfryngau cymdeithasol. Wedi'i ffilmio a'i olygu ar ffonau neu dabledi iOS neu Android (a gyflenwir gan yr unigolyn neu'r sefydliad). Ffilmiau wedi'u sgrinio a'u rhannu gan y grŵp (au) ar ddiwedd y dydd.

Cynnwys:

  • Cyflwyniadau a threfnu'r...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4289 - Iechyd a Diogelwch ar gyfer Cartref a Gweithwyr Cysbell

Dyddiad:09:00 15 March 2019 hyd: 12:30 15 March 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Mae datblygiadau mewn technoleg yn golygu bod mwy a mwy o weithwyr yn gweithio i ffwrdd o'r swyddfa ac yn y cartref.
Mae gan lawer o fanteision gan weithio gartref a phell o bell, gyda mwy o hyblygrwydd i weithwyr fod yn un ohonynt.
Fodd bynnag, mae gwaith cartref hefyd yn codi pryderon iechyd a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4286 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 5 April 2019 hyd: 16:30 5 April 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4287 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 5 July 2019 hyd: 16:30 5 July 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau

4288 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad:09:30 1 November 2019 hyd: 16:30 1 November 2019

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

PAM Y DYLECH FYNYCHU
Gall aelodau staff neu bwyllgorau sydd newydd ymuno â chymdeithas tai gael yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a jargon yn anodd. Bydd y cwrs yma'n helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai yn ogystal ag egluro peth o'r jargon.

GRŴP TARGED
Aelodau staff a...

Gweler manylion y digwyddiad ac archebwch eich tocynnau