Gweminarau

Gwyddom pa mor brysur yw'n haelodau a bod amser yn werthfawr. Gorau po fwyaf y gallwn ei wneud i gysylltu pobl ar-lein. Byddwn yn cynnal gweminarau rheolaidd i ategu ein gwaith, cywain sylwadau a diweddaru aelodau.

Mae ein cyfleusterau ar gael i'n haelodau. Oes gennych chi rywbeth y dymunwch ei rannu neu ei drafod gyda'r sector? Byddwn yn rhoi'r llwyfan a'r hyfforddiant. Cysylltwch â Julia-sorribes@chcymru.org.uk

Gweminarau i dod

 

Gweminarau'r Gorffennol:

[Saesneg] Polisïau rhent lleol

[Saesneg] Gweminar: Diweddariad ar Adroddiad Cartrefi Gewll, Cymru Well, Byd Gwell (Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019). Cyflwyniad ar gael yma

Brexit: Paratoi am heb gytundeb

Yammer – Canllaw i aelodau 

Beth yw'r Adolygiad o Dai Fforddiadwy?