Gweminarau

Gwyddom pa mor brysur yw'n haelodau a bod amser yn werthfawr. Gorau po fwyaf y gallwn ei wneud i gysylltu pobl ar-lein. Byddwn yn cynnal gweminarau rheolaidd i ategu ein gwaith, cywain sylwadau a diweddaru aelodau.

Mae ein cyfleusterau ar gael i'n haelodau. Oes gennych chi rywbeth y dymunwch ei rannu neu ei drafod gyda'r sector? Byddwn yn rhoi'r llwyfan a'r hyfforddiant. Cysylltwch â [email protected]

Gweminarau i dod

Tai a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
Dydd Llun 22 Mehefin, 2:00yp

Fis diwethaf cyhoeddodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ei hadroddiad yn dadansoddi cynnydd pob corff cyhoeddus wrth weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).
Er nad ydynt yn gyrff cyhoeddus, mae’r adroddiad yn sôn am waith da y sector Cymdeithasau Tai ynghyd ag argymhellion ar gyfer y dyfodol.
Bydd y weminar yn gyfle i glywed gan Sophie Howe am ei chanfyddiadau a bydd yn codi cwr y llen ar yr argymhellion mae’n eu cynnig.

Gallwch ymuno â’r cyfarfod drwy glicio yma.

Agenda

2:00 pm           Croeso a chefndir – Clarissa Corbisiero, Cyfarwyddydd Polisi, Cartrefi Cymunedol Cymru

2:05 pm           Tai a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) – Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

2:30 pm           Cwestiynau ac Atebion

Gweminarau'r Gorffennol:

[Saesneg] Gweminar Datgarboneiddio Llywodraeth Cymru

[Saesneg] Polisïau rhent lleol

[Saesneg] Gweminar: Diweddariad ar Adroddiad Cartrefi Gewll, Cymru Well, Byd Gwell (Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019). Cyflwyniad ar gael yma

Brexit: Paratoi am heb gytundeb

Yammer – Canllaw i aelodau 

Beth yw'r Adolygiad o Dai Fforddiadwy?