Cynhadledd Carbon Isel 2019

Dyddiad: July 18, 2019, 9:00 am until: July 18, 2019, 5:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Copthorne Cardiff, Copthorne Way, Culverhouse Cross, Cardiff, CF5 6DH

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Bydd CHC yn cynnal y Gynhadledd Carbon Isel undydd hon ym mis Gorffennaf eleni. Bydd Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau ei Chynllun Cyflawni Carbon Isel, adroddiad eang sy'n cwmpasu pob sector, ym mis Mawrth. Ym mis Gorffennaf, rydym yn disgwyl i'r adroddiad ganolbwyntio ar ddatgarboneiddio'r stoc dai bresennol.

Pwrpas y gynhadledd yw trafod ac archwilio'r cyfeiriad a osodwyd gan Lywodraeth Cymru, rhoi cyfle i'r sector rannu arfer gorau a helpu cymdeithasau tai i ddatblygu eu syniadau a'u gweithredu - lle bynnag y maent yn y broses o ddatgarboneiddio ar hyn o bryd. Bydd y gynhadledd yn cynnwys Gweinidog a gwas sifil i esbonio'r amrywiol adroddiadau, yn ogystal â gweithdai i edrych ar sut y gallwn weithredu gyda'n gilydd a manteisio i'r eithaf ar y manteision a ddaw yn sgil datgarboneiddio.

Yn ogystal ag edrych ar gyfleoedd technolegol sydd ar gael ar gyfer cynlluniau adeiladu o'r newydd ac ôl-ffitio, bydd cyfleoedd hefyd i drafod iechyd, lles, tlodi tanwydd, cydweithio, yr economi sylfaenol a chadwyni cyflenwi.

Codir tâl o £ 195 y pen ar gyfer ein haelodau a £ 255 y person ar gyfer pobl nad ydynt yn aelodau.

Archebwch cyn dydd Gwener 31 Mai i fanteisio ar ein disgownt £30 Aderyn Cynnar.

Cyrraedd y Copthorne ar drafnidiaeth gyhoeddus
Os ydych yn teithio i Gaerdydd ar y trên, gallwch gyrraedd Gwesty'r Copthorne ar wasanaeth bws T9 TrawsCymru, sy'n rhedeg bob tua 30 munud ac yn stopio yng Ngorsaf Canolog Caerdydd (Safle JM). Mae'r union amserau ar gael yma. Gallwch hefyd ddal y X2 i gyfeiriad Porthcawl yn Heol y Porth (Safle KP) a gadael y bws yng Nghroes Cwrlwys, ychydig funudau ar droed o'r gewsty.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)