Diogelwch Tân mewn Blociau Pwrpasol o Fflatiau - De Cymru

Dyddiad: February 19, 2020, 9:30 am until: February 19, 2020, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CMC@Loudoun, Plas Iona, Butetown, Cardiff CF10 5HW

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 100 (PFAS members £60)

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ N/A

Diogelwch Tân mewn Blociau Pwrpasol o Fflatiau - De Cymru

Digwyddiad hyfforddiant un-dydd cynhwysfawr ar ddiogelwch tân gan awduron y canllawiau i'r sector. Yn ogystal â rhoi sylw i gynnwys technegol y canllawiau, gall yr awduron godi cwr y llen ar gefndir a'r syniadau tu cefn i ymagwedd y canllawiau.

Pwy fydd yn manteisio o fynychu?

Mae'r digwyddiad yn addas ar gyfer pawb sy'n ymwneud â rheoli, asesu a gorfodi diogelwch tân mewn blociau pwrpasol o fflatiau.  Bydd yn neilltuol o berthnasol i landlordiaid preifat a chymdeithasol, darparwyr tai eraill, aseswyr risg ac awdurdodau gorfodi.

Canlyniadau Dysgu

Bydd cynrychiolwyr yn:

  • Cynyddu eu gwybodaeth o'r cyfreithiau'n ymwneud â diogelwch tân mewn blociau o fflatiau
  • Cynyddu eu dealltwriaeth o egwyddorion dylunio diogelwch tân yn gysylltiedig gyda blociau fflatiau
  • Cael cyfle i ymchwilio'r polisi "aros lle'r ydych chi" a phryd y mae hynny'n briodol.
  • Cael gwybodaeth ar pam fod risg tân a diogelwch tân mewn blociau o fflatiau yn wahanol.

Caiff cynrychiolwyr hefyd gyfle i drafod materion technegol a rheoli yn gysylltiedig gyda'r canllawiau newydd pwysig yma.

Gall aelodau staff cymdeithasau tai sy'n aelodau o PFAS fynychu ar gost is, gyda chymhorthdal o gyllideb Blwyddyn 1 PFAS. Mae croeso i rai nad ydynt yn aelodau o PFAS i fynychu ond byddant yn talu ffi safonol.

Cost fesul dydd (yn cynnwys hyfforddiant, man cyfarfod ac arlwyo):
  • Aelodau PFAS - £60 y diwrnod
  • Rhai heb fod yn aelodau PFAS - £100 y diwrnod

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO