Diogelwch Tân mewn Blociau Pwrpasol o Fflatiau - Gogledd Cymru

Dyddiad: February 26, 2020, 9:30 am until: February 26, 2020, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: Cartrefi Conwy, Morfa Gele, North Wales Business Park, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 100 (PFAS members £60)

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ N/A

Ar gyfer pwy mae hyn?

Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer pawb sy'n ymwneud â rheoli, asesu a gorfodi diogelwch tân mewn blociau pwrpasol o fflatiau. Bydd yn neilltuol o berthnasol i landlordiaid preifat a chymdeithasol, darparwyr tai eraill, aseswyr risg ac awdurdodau gorfodi.

Pam y dylwn fynychu?

Mae hwn yn ddigwyddiad hyfforddiant diogelwch tân un-dydd cynhwysfawr dan arweiniad canllawiau'r sector 'Diogelwch Tân mewn Blociau Pwrpasol o Fflatiau'. Yn ogystal â rhoi sylw i gynnwys technegol y canllawiau, gall yr awduron godi cwr y llen ar gefndir a'r syniadau tu ôl i ddull gweithredu y canllawiau.

O fynychu'r sesiwn bydd cynrychiolwyr yn:

 • Gwella eu gwybodaeth am y cyfreithiau sy'n rheoli diogelwch tân mewn blociau o fflatiau
 • Cael cyfle i ymchwilio'r polisi "aros lle ydych chi" a phryd mae'n briodol gwneud hynny
 • Cynyddu eu dealltwriaeth o egwyddorion dylunio diogelwch tân yn gysylltiedig gyda blociau o fflatiau
 • Cael gwybodaeth pam fod risg tân a diogelwch tân mewn blociau o fflatiau yn wahanol i adeiladau eraill

Caiff cynrychiolwyr gyfle hefyd i drafod materion technegol a rheoli.

Amlinelliad o'r Cwrs
 • Cyflwyniad a chefndir datblygu a chwmpas 'Diogelwch Tân mewn Blociau Pwrpasol o Fflatiau'
 • Risg tân
 • Egwyddorion dylunio diogelwch tân ar gyfer blociau o fflatiau
 • Y gyfraith am ddiogelwch tân mewn blociau o fflatiau
 • Y gofyniad am asesiad risg tân
 • Rheoli risg tân mewn blociau o fflatiau
 • Mesurau diogelu tân mewn blociau o fflatiau
 • Rheoli diogelwch tân mewn blociau o fflatiau
 • Astudiaethau achos
 • Sesiwn cwestiwn ac ateb

Gall aelodau staff cymdeithasau tai sy'n aelodau o'r Cynllun Prif Awdurdod Tân (PFAS) fynychu am gost is, gyda chymorthdalu o gyllideb Blwyddyn 1 PFAS. Mae croeso i rai heb fod yn aelodau PFAS fynychu ond byddant yn talu ffi safonol.

Cost y dydd (yn cynnwys hyfforddiant, lleoliad ac arlwyo):
 • Aelodau PFAS - £60 y diwrnod
 • Heb fod yn aelodau PFAS - £100 y diwrnod

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO