Beth am dechnoleg?

Dyddiad: January 17, 2020, 9:00 am until: January 17, 2020, 2:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Tramshed Tech, Unit D, Pendyris St, Cardiff CF11 6BH

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Sesiwn: Beth am dechnoleg? 

Dyddiad: Dydd Gwener 17 Ionawr 2020

Lleoliad: Tramshed Tech

Siaradwyr a Gadarnhawyd:

Carole Glasworthy, Pennaeth Trawsnewid, Halton Housing

Siaradwyr ychwanegol: I'w cadarnhau

Byddwch yn gwybod pam eich bod yn trawsnewid, mae'r diwylliant cywir gennych ac rydych yn deall yr hyn mae'ch tenantiaid ei angen a bydd y data a'r dystiolaeth gennych i ddeall y problemau rydych angen eu datrys.

Dyma'r amser i ddeall sut y gall technoleg gefnogi eich trawsnewid. Bydd ein pedwerydd - a'r olaf - o'n gweithdai trawsnewid yn ystyried sut i ymelwa ar ddatblygiadau mewn technoleg i ddarparu gwasanaethau ardderchog i'ch tenantiaid a'ch cydweithwyr. Ymunwch â ni i ymchwilio sut mae technoleg yn cefnogi eich busnes a'ch defnyddwyr.

Diben:

1. Deall sut mae creu diwylliant a galluedd gyda ffocws ar welliant parhaus yn arwain at ddewisiadau technoleg sy'n cefnogi anghenion defnyddwyr.

2. Deall sut i werthuso pa dechnoleg ac offer rydych eu hangen nawr ac yn y dyfodol i drawsnewid.

3. Rhoi trosolwg o sut y gellir datblygu gwasanaethau yn defnyddio datrysiadau pensaernïaeth agored a thechnolegau a gaiff eu gyrru gan API.

Archebwch nawr am £129.

Archebwch bob un o'r pedwar ac arbed £120.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO