Trawsnewid Busnes un: Beth yw eich gweledigaeth?

Dyddiad: September 13, 2019, 9:00 am until: September 13, 2019, 2:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Hugh James, Two Central Square, Cardiff, CF10 1FS

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

 ‘Pam?' Beth yw eich gweledigaeth?

Dydd Gwener 13 Medi 2019 - Hugh James (Caerdydd)

Siaradwyr a Gadarnhawyd:

Sally Meecham, Cyfarwyddwr Rhaglen Arloesedd Sector Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

Paul Matthew, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Fynwy

Heb yr arweiyddiaeth gywir a'r caniatâd cywir, bydd newid yn methu, caiff arian ei wastraffu  ac yn bwysicaf oll caiff y cyfle i wella bywydau a phrofiadau ein tenantiaid ei golli. Sut mae adnabod pam fod angen i ni newid a chreu'r weledigaeth y gall ein harweinwyr a rheolwyr ei pherchnogi a'i chyflenwi? Rhowch eich enw ar gyfer y cyntaf yn ein cyfres o weithdai trawsnewid busnes i ddysgu mwy am yr hyn sydd ei angen i lwyddo,

Diben:

1. Deall pwysigrwydd arweinyddiaeth mewn trawsnewid.

2. Rhoi enghreifftiau o sut y gall arweinyddiaeth greu gweledigaeth a fframwaith dros newid.

3. Dangos sut mae datblygiadau cyfredol a newid arfaethedig yn ffitio o fewn naratif sefydliadol cadarn.

4. Deall rôl hollbwysig arweinyddiaeth wrth sicrhau cefnogaeth a meithrin hyder yn y gallu i newid.

Archebwch nawr am £129.

Archebwch pob un o'r pedwar ac arbed £120.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)