Cwsmeriaid - deall anghenion defnyddwyr

Dyddiad: November 28, 2019, 9:00 am until: November 28, 2019, 2:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: The National Trust, Aberdulais Falls, Neath SA10 8EU

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Gweithdy 3: Cwsmeriaid - deall anghenion defnyddwyr

Dyddiadur: Dydd Iau 28 Tachwedd

Siaradwyr: I gael eu cadarnhau

Fel cymdeithasau tai cawn ein barnu yn y pen draw am y gwasanaethau a ddarparwn i'n tenantiaid. Os caiff gwasanaeth ei gynllunio'n wael a'i fod yn anhyblyg ac araf, y casgliad yw ein bod ninnau felly hefyd.

Sut mae deall beth mae ein tenantiaid ei angen nawr ac yn y dyfodol a sut maent yn cyrchu a defnyddio ein gwasanaethau?

Pam fod 'dechrau gydag angen y defnyddiwr' yn un o brif egwyddorion dylunio gwasanaeth?

Ymunwch â'n trydydd gweithdy trawsnewid i ymchwilio pam y dylai rhoi tenantiaid yn gyntaf a deall eu hanghenion fod yn sail i bopeth a wnawn.

Diben:

1. Adeiladu dealltwriaeth o egwyddor 'defnyddiwr yn gyntaf'.

2. Deall sut i adnabod eich defnyddwyr.

3. Rhoi enghreifftiau o lle arweiniodd deall anghenion defnyddwyr at wasanaethau gwell.

4. Deall sut i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o'ch defnyddwyr a'r hyn mae hynny'n ei olygu i ddyluniad eich gwasanaethau.

Archebwch nawr am £129.

Archebwch bob un o'r pedwar ac arbed £120.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO