Creu'r diwylliant cywir

Dyddiad: October 23, 2019, 12:30 pm until: October 23, 2019, 5:30 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad: Glyndwr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Sesiwn 2: Creu'r diwylliant cywir

Dyddiad: Dydd Mercher 23 Hydref

Lleoliad: Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Siaradwyr a Gadarnhawyd:

Neil Almond, Cyfarwyddwr 91 Untold

Kit Wilson, Pennaeth Trawsnewid, Dŵr Cymru

Mae cydweithredu a bod yn agored a thryloyw yn allweddol pan ddaw i drawsnewid llwyddiannus. Bydd cysylltu pobl o'r un anian, herio, cydweithredu a rhannu cynnydd, heriau a syniadau yn eich helpu i adeiladu diwylliant lle mae newid nid yn unig yn ffynnu, ond yn dod yn wirioneddol gynaliadwy. Yn gysylltiedig yn agos gyda'n gweithdy cyntaf ar arweinyddiaeth a gweledigaeth, mae'n rhaid i arweinyddiaeth fod yn barod i herio a chael ei herio, bod yn gydnerth ac yn hyblyg, gwneud penderfyniadau anodd a chanolbwyntio ar ddarpariaeth. Yr arweinyddiaeth yma sy'n arwain at newid diwylliant.

Diben:

1. Deall beth mae 'gweithio allan yn uchel' yn ei olygu a sut y gall newid eich diwylliant.

2. Ymchwilio sut y gall newidiadau bach ddod yn symudiadau mawr mewn diwylliant.

3. Adnabod rôl cyfathrebu, mewnol ac allanol, wrth feithrin eich diwylliant.

4. Rhoi trosolwg o sut i herio a chael eich herio i wella'n barhaus.

Archebwch nawr am £129.

Archebwch bob un o'r pedwar ac arbed £120.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO