Trawsnewid Busnes

Dyddiad: September 13, 2019, 9:00 am until: January 17, 2020, 2:00 pm

Math o ddigwyddiad: Conference

Lleoliad:

Dangosir opsiynau tocynnau yng Ngham 2

Mae Alcemi yn gyfres o weithdai trawsnewidiol i roi'r dulliau a sgiliau i chi ar gyfer trawsnewid busnes yn llwyddiannus.

Caiff y sesiynau hanner diwrnod eu harwain gan siaradwr arbenigol a byddant yn cynnwys astudiaethau bywyd go iawn o bobl sydd â phrofiad gweithredu drostynt eu hunain. Bydd digonedd o amser ar gyfer trafodaeth, cwestiynau, myfyrio ac, wrth gwrs, rwydweithio.

Bydd y sesiynau yn ymchwilio themâu:

  • Gweledigaeth
  • Diwylliant
  • Cwsmeriaid
  • Technoleg

Er y gellir y mynychu gweithdai unigol am £129 yr un, mae Alcemi yn rhaglen o flociau adeiladu a bydd mynychu pob un o'r pedwar yn rhoi'r cyfle gorau i chi adeiladu rhwydwaith o bobl o'r un anian a thrawsnewid eich sefydliad er gwell.

Gweithdy un: Beth yw eich gweledigaeth?

Dydd Gwener 13 Medi 2019 - Caerdydd

Cliciwch i gael mwy o wybodaeth

 

Gweithdy dau: Creu'r diwylliant cywir

Dydd Mercher 23 Hydref 2019 - Wrecsam

Cliciwch i gael mwy o wybodaeth

 

Gweithdy tri: Taith y cwsmer - deall eich anghenion

Dydd Iau 5 Rhagfyr 2019 - Caerdydd

Cliciwch i gael mwy o wybodaeth.

 

Gweithdy pedwar: Beth am dechnoleg?

Dydd Gwener 17 Ionawr 2020 - Caerdydd

Cliciwch i gael mwy o wybodaeth

Archebwch bob un o'r pedwar ac arbed £120

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO