657- GCS Adnoddau Dynol Cyfarfod 11 Rhagfyr

Dyddiad: December 11, 2019, 10:00 am until: December 11, 2019, 3:45 pm

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Hugh James, Two Central Square, Cardiff, CF10 1FS

Pris ar gyfer aelodau: £

AGENDA

10.00am   Coffi a rhwydweithio

10.30am   Croeso a Chyflwyniadau

10.45am   Cynnydd a Diweddariad ar Dyma'r Sector Tai -  Rebecca Goodhand, CHC

11.00am-12.00pm Rebecca Richards, Cyfarwyddydd, Academi Cyllid GIG Cymru


Peth o'r adborth ar arweinwyr y dyfodol yw nad oes gan y rheolwyr presennol a darpar arweinwyr y dyfodol y sgiliau, hyder na chymhelliant i symud i lefelau uwch o fewn y sector. Roedd y GIG yn cael problemau tebyg gyda'u Cyfarwyddwyr Cyllid. Fe wnaethant benderfynu dechrau ar ddull cydweithio cadarn ar draws Cymru sydd newydd gyrraedd rhestr fer dyfarniad Rheoli Talent CIPD. Dewch i glywed gan Rebecca am sut y gwnaethant wahaniaeth enfawr dros y 18 mis diwethaf gyda thîm bach a chyllideb gymharol fach. Pa wersi allwn ni eu dysgu o hyn wrth i ni edrych i ddatblygu potensial ein pobl ein hunain?

12.00pm   Egwyl coffi

12.15pm   Able Futures – y gyfrinach orau yng Nghymru? / Able Futures – Sharon Jones, Cyfarwyddydd Gweithrediadau

Wyddech chi fod Able Futures wedi bod o gwmpas am tua 10 mlynedd yn rhoi cefnogaeth i staff (a thenantiaid mewn gwaith) a all fod yn profi problemau iechyd meddwl sy'n effeithio ar eu gwaith? Gallant ddarparu cefnogaeth un i un cyfrinachol, am ddim ac arbenigol dros gyfnod o 9 mis. Bydd Sharon yn esbonio sut mae Able Futures yn gweithio a sut y gall y sector gefnogi hyn.

1.00pm     Cinio a gweithgaredd rhwydweithio Nadoligaidd

1.45 pm     CIH – Cynllunio olyniaeth a phroffesiynoldeb yn y sector / Matt Dicks, CIH Cymru

Mae gan CIH gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer proffesiynoli'r sector tai. Mae wedi dechrau ar ymgynghoriad i gasglu barn ar hyn.  Dyma gyfle i glywed gan Matt ar syniadau CIH a sut a beth y gall y sector ei wneud i gymryd rhan. Bydd Matt hefyd yn rhoi trosolwg o arolwg diweddar CIH ar gynllunio olyniaeth. Mae'n codi llawer o gwestiynau i ni - yn arbennig yng nghyswllt ein brandio a gwaith ar sgiliau'r dyfodol a thalent yn yr arfaeth.

2.45pm    Symud ymlaen gyda Brandio, Sgiliau ac Arweinwyr y Dyfodol a Iechyd Meddwl a Llesiant - Cynllunio gwaith ac amserlenni

3.45pm    Crynodeb a chau

Adnoddau:

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle (agorir mewn sgrin newydd)