650 - GCS Rheolaeth Tai SDG 18 Medi

Dyddiad: September 18, 2019, 10:30 am until: September 18, 2019, 3:00 pm

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Glyndwr University - Wrexham

Pris ar gyfer aelodau: £

AGENDA

10:30 Lluniaeth ar ôl cyrraedd

10:45 Croeso a Chyflwyniadau

Andrew Myatt (Cadeirydd) a Serena Jones (Is-gadeirydd)

11:00 Diweddariad Llywodraeth Cymru

Diweddariad gan dîm rheoli tai Llywodraeth Cymru ar feysydd gwaith cyfredol gyda thrafodaeth i ddilyn

11:30 Dyraniadau tai cymdeithasol

Canfyddiadau cynnar o ymchwil CHC/WLGA
Trafodaeth ar y rhwystrau i gael mynediad i dai cymdeithasol a'r hyn mae cymdeithasau tai ei angen i ehangu mynediad

12:30 Cinio

13:15  Cynnal tenantiaeth ac adfeddiannu

Diweddariad ar y sefyllfa bresennol

Ymateb i ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar A.173 Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016
Trafodaeth ar y camau nesaf

14:15 Deddf Rhentu Cartrefi

Diweddariad ar y sefyllfa bresennol a thrafodaeth ar y camau nesaf

14:45  Cyfarfodydd y Dyfodol

Adborth o gyfarfod ar y cyd Cadeiryddion/Is-gadeiryddion ym mis Awst
Opsiynau cyd-gyfarfodydd
Pynciau ar gyfer cyfarfodydd y dyfodol

15:00 Cau

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Mae’n ddrwg gennym, mae’r cwrs hwn wedi’i llenwi