648 - GCS Llesiant Cyfarfod

Dyddiad: September 11, 2019, 10:00 am until: September 11, 2019, 3:30 pm

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: CMC@Loudoun, Plas Iona, Butetown, CF10 5HW

Pris ar gyfer aelodau: £

AGENDA

10:00 Lluniaeth ar ôl cyrraedd

10:15 Croeso a Chyflwyniadau (Steve Evans, Cadeirydd a Julie Little, Is-gadeirydd)

10:20 Diweddariad

  • Diweddariad Lobio CHC
  • Diweddariad Ymfudo a Reolir
  • Diweddariad ar Ostwng Nifer Achosion o Droi Allan

10:40 Arolwg Effaith Credyd Cynhwysol

Ymchwilio'r daenlen feincnodi ddiweddaraf

11:10 Egwyl

 11:25 Alcemi: dull newydd CHC at ddyfodol a newid

Cyflwyniad gan Hayley MacNamara, Rheolydd Polisi a Materion Allanol CHC ar sut y gallwch gymryd rhan.

11:55 Ffocws: Gostwng Nifer Achosion o Droi Allan oherwydd Ôl-ddyledion Rhent

Cyflwyniad gan aelodau (i'w gadarnhau) ar eu dulliau o ostwng ôl-ddyledion rhent ac achosion o droi allan cysylltiedig gyda thrafodaeth i ddilyn

12:30 Cinio

13:15 Trafodaeth: Rhannu Data yn ystod Ymfudo a Reolir

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi ymrwymo i adolygu trefniadau rhannu data rhwng Credyd Cynhwysol a chymdeithasau tai. Bydd y drafodaeth hon yn llywio gwaith CHC tuag at sicrhau cytundeb manwl.

13:45  Trafodaeth: Wythnos Rent 53 Wythnos

Diweddariad ar gynnydd tuag at ddatrysiad i'r diffyg Credyd Cynhwysol yn ystod wythnos rhent 53 wythnos 2019/20.
Trafodaeth ar ddulliau aelodau i liniaru'r effaith yn y tymor byr.

14:15 Egwyl

14:30 Trafodaeth: Monitro Effaith Credyd Cynhwysol

Mae prosiect cyfredol CHC yn monitro effaith Credyd Cynhwysol ar fin dod i ben, gyda chyhoeddi adroddiad ar gymdeithasau tai a'u tenantiaid o ddechrau'r ymestyn i ddechrau 2019. Bydd y drafodaeth hon yn cefnogi monitro yn y dyfodol.

15:15 Unrhyw fater arall

15:30 Cau

Cyfarfod nesaf: 4 Rhagfyr yn Grŵp Pobl yng Nghasnewydd

 

 

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Mae’n ddrwg gennym, mae’r cwrs hwn wedi’i llenwi