646 - GCS Cyfathrebu a Materion Allanol Cyfarfod 5 Medi

Dyddiad: September 5, 2019, 10:30 am until: September 5, 2019, 3:00 pm

Math o ddigwyddiad: Network

Lleoliad: Cartrefi Conwy

Pris ar gyfer aelodau: £

AGENDA

10.30 am   Diweddariad ar y Cynllun Gwaith a themâu sy'n gorgyffwrdd gyda Grwpiau Cyflenwi Strategol eraill          

Yn dilyn y sesiwn yn y Grŵp diwethaf, bydd y sesiwn yn rhoi diweddariad ar y cynllun gwaith ar gyfer y Grŵp ac yn rhoi diweddariad ar waith Grwpiau Cyflenwi Strategol eraill lle mae themâu yn gorgyffwrdd.

Edwina O’Hart, CHC a Mark Woods, Trivallis       

11.00 am  Alcemi – Paratoi aelodau i fod yn addas ar gyfer y dyfodol

Bydd CHC yn lansio eu rhaglen Alcemi ym mis Hydref. Bydd gan y rhaglen gyffrous hon nifer o linynnau yn cynnwys cydweithio gyda chyrff aelodaeth yn Lloegr a'r Alban. Ni fydd eich sefydliad eisiau colli mas, a dyma'ch cyfle i gael cipolwg cyflym!

Edwina O’Hart, CHC

11.30 am  Dyma'r Sector Tai

Mae Dyma'r Sector Tai yn ymgyrch ar draws y sector a gaiff ei harwain gan ein Grŵp. Gyda'r ymgyrch i lansio ym mis Medi, bydd Rebecca yn rhoi diweddariad a gwybodaeth ar sut i gymryd rhan.

Rebecca Goodhand, CHC

12:15 pm  Cinio a rhwydweithio

13.00 pm  Rhannu arfer gorau - ‘Fy Newydd’

Cyfle i glywed am ddull Newydd o ddylunio a lansio eu porth newydd i denantiaid a welodd gynnydd o 92% yn nifer y tenantiaid a gofrestrodd am y gwasanaeth mewn ychydig dros fis. Mae ganddynt bellach 923 tenant wedi cofrestru ac yn defnyddio'r porth.

Illtud Deiniol, Swyddog Cyfryngau Digidol, Newydd

13.45 pm Meithrin Sgiliau – ‘Procio 101 – cymhwyso gwyddor ymddygiadol i’ch ymgyrchoedd’

A all dealltwriaeth o ymddygiad dynol gynyddu ymgysylltiad gyda’ch cynulleidfaoedd? Yn y sesiwn yma, bydd Shayoni o Lynn PR yn mynd a ni drwy sylfeini damcaniaeth procio a sut i’w ddefnyddio mewn ymgyrchoedd – o archwiliadau ymddygiadol i ymyriadau ymddygiadol i hybu ymgysylltu a gweithredu.

Shayoni Lynn, MCIPR CMPRCA, Lynn PR

14.45 pm  Unrhyw fater arall

15.00 pm   Diwedd

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Mae’n ddrwg gennym, mae’r cwrs hwn wedi’i llenwi