4341 - Rhoi’r Cyflwyniad Perffaith

Dyddiad: May 5, 2020, 9:30 am until: May 5, 2020, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

Ar gyfer pwy mae hyn?

Pawb sydd â gofyniad fel rhan o’u swydd i roi cyflwyniadau i gwsmeriaid/cleientiaid mewnol ac allanol.

Pam y dylech fynychu?

Oes gennych chi ofn sefyll ar eich traed a rhoi cyflwyniad cyhoeddus? Neu efallai yr hoffech loywi eich sgiliau er mwyn rhoi cyflwyniadau cofiadwy ac effeithiol.

P’un ai yn ‘bits’ ffurfiol neu gyflwyniad tendr neu gynnal sesiwn wybodaeth i’ch tîm, mae’r gweithdy hwn yn edrych ar y camau allweddol sydd eu hangen i baratoi a rhoi’r cyflwyniad perffaith a gweithio ar dechnegau magu hyder i ddeall sut y gallwch wella eich perfformiad yn y maes hwn.

Troslwg o‘r Cwrs

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn medru:

  • Strwythuro eich cyflwyniad i gyfleu eich prif negeseuon
  • Dal sylw cynulleidfa ar hyd cyflwyniad
  • Rhoi dechrau a diwedd grymus
  • Trin gwahanol gynulleidfaoedd a chwestiynau anodd

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO

Papurau Briffio

17/03/2020