4339 - Darparu a Derbyn Adborth Ansawdd Uchel

Dyddiad: April 23, 2020, 1:30 pm until: April 23, 2020, 5:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 95

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 195

Ar gyfer pwy mae hyn?

Arweinwyr presennol a darpar Arweinwyr, swyddogion Dysgu a Datblygu sydd eisiau darganfod sut mae hyfforddwyr gorau'r byd yn darparu adborth sy'n newid calonnau a meddyliau.

Pam y dylwn fynychu?

O'i ddarparu dda, gall adborth fod yn rhodd wych ond yn rhy aml o lawer mae'n cael yr effaith hollol groes. Yn aml gall adborth aneffeithlon neu ansawdd gwael adael y derbynnydd heb gymhelliant, yn ddryslyd a hyd yn oed yn ddig. Ond mae crefft a mireinrwydd i adborth, ac os defnyddir hynny gall arwain at gymhelliant uwch, llai o ddrwgdeimlad a newid iachach mewn ymddygiad ac agweddau. Mae'r amgylchedd busnes modern yn newid drwy'r amser a gall adborth ansawdd uchel fod â rôl hanfodol wrth helpu unigolion a thimau i'w hwylio'n ecolegol ac i gael yr effaith fwyaf bosibl. Yn aml mae adborth ysbrydoledig yn aml wrth galon tasgau perfformiad uchel a diwylliant cryf yn y gweithle.

Trosolwg o'r cwrs:
  • Darganfod sut i wneud adborth yn llai personol a mwy cymhellol (i chi'ch hunan ac eraill)
  • Ymchwilio sut i adnabod y gwahaniaeth rhwng eich 'pethau' chi (neu nhw) a beth sy'n adborth defnyddiol
  • Adnabod sut y gall is-gynnyrch cadarnhaol ddal pobl yn ôl
  • Ystyried rôl dirprwyo effeithlon wrth gynhyrchu adborth ansawdd uchel
  • Edrych ar ffyrdd i bileri craidd cymhelliant a'u defnyddio i gynyddu gweithredu i'r eithaf
  • Canfod ffyrdd i sylwi ar gryfderau ac nid ond dangos diffygion
  • Ymchwilio fframiau a all eich helpu i deimlo'n fwy gwydn i dderbyn adborth ansawdd uchel
  • Canfod sut y gallai cyfathrebu drwy wrthrych trydydd parti fod y ffordd fwyaf diogel i roi adborth caled
  • Adnabod gwahaniaethau rhwng procio ymddygiadol neu agweddau a chamau unioni

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO

Papurau Briffio

17/03/2020