4338 - Ar Amser. Ar y Trywydd: Cyfrinachau Cynllunio Prosiect

Dyddiad: April 23, 2020, 9:30 am until: April 23, 2020, 1:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 95

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 195

Ar gyfer pwy mae hyn?

Rheolwyr iau ac uwch a thimau cefnogi sydd eisiau ymchwilio sut y caiff prosiectau llwyddiannus eu cynllunio a'u cyfathrebu.

Pam y dylwn fynychu?

Mae llawer o brosiectau yn methu oherwydd nad yw arweinydd y prosiect wedi cynllunio. Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn yn helpu'r sawl sy'n cymryd rhan i ymchwilio sut y caiff prosiectau llwyddiannus eu datblygu a'u cyfathrebu. Bydd y cyfranogwyr yn dysgu'r strategaethau a ddefnyddir gan gynllunwyr prosiectau proffesiynol i ddatblygu prosiectau bach a chanolig yn llwyddiannus ar amser ac i gyllideb. P'un ai ydych yn trefnu'r parti Nadolig, goruchwylio gweithredu meddalwedd newydd, ailfrandio neu gynllunio gweithdai ar gyfer tenantiaid, gall sgiliau cynllunio proffesiynol eich helpu i gyflawni prosiect llwyddiannus ar amser ac i gyllideb.

Trosolwg o'r cwrs:
  •  Ymchwilio camau cynllunio prosiect
  • Diffinio amcanion a chwmpas clir ar gyfer y prosiect
  • Ystyried ffyrdd i dorri'r prosiect i lawr i rannau y gellir eu cyflawni
  • Ymchwilio egwyddorion siartiau Gantt, rhestri tasgau ac olrhain
  • Dynodi ffyrdd sut i ddiffinio cerrig milltir
  • Canfod ffyrdd i ddynodi a lliniaru risgiau
  • Defnyddio systemau i egluro rolau prosiect
  • Ystyried sut y gellir mesur llwyddiant prosiect

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO

Papurau Briffio

17/03/2020