4337 - Canllawiau gweithwyr ar y cyfryngau cymdeithasol

Dyddiad: September 10, 2020, 10:00 am until: September 10, 2020, 4:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 250

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 250

Gweithdy ar gyfer arwain syniadau, adeiladu brand personol a datblygu gyrfa - danfonwyd gan Helen Reynolds, Cyfarwyddwr, Comms Creative

Bydd y dosbarth hwn yn eich helpu i ddeall pam a sut y gallwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gynyddu proffil eich cwmni i adeiladu rhwydweithiau cryf a chefnogol.

Byddwn hefyd yn edrych sut y gall adeiladu proffil personol proffesiynol hybu llwyddiant eich sefydliad eich gyrfa.

Mae Hel Reynolds, eich hyfforddydd, yn fedrus wrth gymryd grŵp o weithwyr gyda gwahanol alluoedd a hyder a'u tro yn hyrwyddwyr cyfryngau cymdeithasol brwdfrydig a gwybodus.

Bydd y diwrnod yn rhoi sylw i:

  • Manteision ar gyfer cyfryngau cymdeithasol i chi a'ch sefydliad 
  • Sut mae Twitter a Linkedin yn gweithio
  • Sut i greu cynnwys sy'n ennyn diddordeb eich cynulleidfaoedd
  • Delio gyda negeseuon negyddol, dig neu gelwyddog 
  • Dod yn arweinydd syniadau yn eich diwydiant

Mae pob cynrychiolydd yn cael gweithlyfr i amlinellu gwybodaeth allweddol a'u galluogi i gadw eu hysbrydoliaeth ac olrhain eu cynnydd ar ôl y sesiwn.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO

Papurau Briffio

17/03/2020