4336 - Gweithdai sut i reoli cyfryngau cymdeithasol mewn argyfwng

Dyddiad: July 7, 2020, 10:00 am until: July 7, 2020, 4:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 250

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 250

Paratoi i reoli a diogelu'r brand pan mae'r gwaethaf yn digwydd - danfonwyd gan Helen Reynolds, Cyfarwyddwr, Comms Creative

Mae rheoli enw da wedi newid.

Nid oes unrhyw sefydliad yn berffaith ac mae wynebu beirniadaeth ar-lein yn anochel.

Ond ydyn ni'n hyderus y gallwn ei drin a gwneud y gorau o sefyllfa anodd?

Bydd y diwrnod hyfforddiant yn rhoi'r sgiliau a'r hyder rydych eu hangen i gefnogi eich sefydliad - cynnig arweiniad cyn i broblem ddod i'r amlwg, a rheoli'r sefyllfa yn bwyllog a medrus pan mae argyfwng i enw da yn digwydd.

Rhoddir sylw i:

  • Beth sydd wedi newid mewn rheoli argyfwng ers i'r cyfryngau cymdeithasol ddod i'r prif ffrwd
  • Pa sianeli i'w defnyddio
  • Sut i sicrhau fod eich ymateb yn canfod y cywair cywir
  • Rôl fideo mewn rheoli argyfwng
  • Sut i wneud yn siŵr nad ydych yn gwneud pethau'n waeth
  • Rheoli cyfryngau ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Beth i'w fonitro a'i adrodd i gynulleidfaoedd mewnol 

Mae'r cwrs unigryw hwn yn cynnwys damcaniaeth, canllawiau, astudiaethau achos, dalenni gwaith a sesiynau rhyngweithiol mewn grwpiau.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO

Papurau Briffio

17/03/2020