4335 - Gweithdy cynnwys cyfryngau cymdeithasol

Dyddiad: May 14, 2020, 10:00 am until: May 14, 2020, 4:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 250

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 250

Dewch â'ch cyfryngau cymdeithasol yn fyw a chynyddu ymgysylltu cadarnhaol gyda thenantiaid a rhanddeiliaid - danfonwyd gan Helen Reynolds, Cyfarwyddwr, Comms Creative

Ydych chi erioed wedi meddwl pam ei bod yn ymddangos nad oes neb yn hoffi neu'n rhannu eich negeseuon Facebook?

Ydych chi'n credu y dylai eich negeseuon Twitter a Linkedin gael mwy o sylw?

GALLWCH gael mwy yn eich hoffi, rhannu a rhoi sylwadau.

Os gwyddoch fod gennych stori dda i'w dweud ac yr hoffech ddarganfod technegau a ffyrdd creadigol i wneud cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn ddiddorol, archebwch le ar y cwrs hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol cyfathrebu a marchnata.

Dewch i gael ysbrydoliaeth, cyngor, astudiaethau achos ac ymarferion mewn gweithdy cynnwys creadigol un-dydd yn cynnwys:

  • Egwyddorion cynnwys cyfryngau cymdeithasol diddorol 
  • 10 math o Gynnwys ar gyfer ymgysylltu rhwydd
  • Ysgrifennu copi ar gyfer Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin a blogiau
  • Technegau dweud stori ar gyfer cyfryngau cymdeithasol 
  • Llwyth o gynghorion ac awgrymiadau y gallwch eu defnyddio'n syth

Byddwch hefyd yn cael gweithdai a rhestri gwirio, yn cynnwys syniadau ac awgrymiadau creadigol ar gyfer cynnwys a phopeth rydych ei angen i ysbrydoli cynnwys cyfryngau cymdeithasol eich sefydliad.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO

Papurau Briffio

17/03/2020