4325 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Dyddiad: July 17, 2020, 9:30 am until: July 17, 2020, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

What attendees thought...

""Useful information and great interactive bits that highlighted interesting points I had missed""

Ar gyfer pwy mae hyn?

Staff ac Aelodau Pwyllgor sydd wedi ymuno â chymdeithas tai yn ddiweddar a/neu bobl o sefydliadau eraill sy'n dymuno deall sut mae cymdeithasau tai yn gweithio. Cwrs sylfaenol yw hwn ac mae'n tybio nad oes fawr o wybodaeth flaenorol o gymdeithasau tai.

Pam y dylech fynychu?

Gall staff neu aelodau pwyllgor a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar ganfod yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a geirfa yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs hwn yn helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai, yn ogystal ac egluro peth o'r eirfa.

Trosolwg o'r cwrs:

Mae'r cwrs yn anelu i roi dealltwriaeth ehangach i'r rhai sy'n cymryd rhan o rôl cymdeithasau tai mewn darparu tai cymdeithasol yng Nghymru.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr wedi:

  • Edrych ar bwysigrwydd cynnwys tenantiaid wrth ddarparu tai cymdeithasol
  • Dynodi'r problemau ariannol a chyfreithiol allweddol sy'n wynebu cymdeithasau tai
  • Trafod hanes a llywodraethiant cymdeithasau tai

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO

Papurau Briffio