4318 - Cyllid i'r Bwrdd

Dyddiad: December 11, 2019, 9:30 am until: December 11, 2019, 1:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

Ar gyfer pwy mae hyn:

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer aelodau Bwrdd heb fawr (neu hyd yn oed ddim) gwybodaeth o gyfriflenni ariannol.

Pam y dylech fynychu?

Disgwylir i aelodau Bwrdd fod â dealltwriaeth dda o gyllid fel y gallwch herio'r tîm rheoli ar adroddiadau cyllid, a gwneud penderfyniadau strategol yn seiliedig ar ddata cyllid caled.

Cynlluniwyd Cyllid ar gyfer Aelodau Bwrdd i roi'r wybodaeth hanfodol i sicrhau y gallwch gyflawni eich dyletswyddau'n gymwys a chynorthwyo i wneud penderfyniadau anodd.

Trosolwg o'r cwrs
  1. Elfennau allweddol y cyfrifon yn canolbwyntio ar incwm - sut allwch chi ddweud os ydynt yn crwydro o normau derbyniol a pha ddata allanol annibynnol fedrwch chi eu defnyddio i wirio perfformiad eich cymdeithas?
  2. Y berthynas rhwng y gwahanol gyfriflenni cyfrifeg yn canolbwyntio ar asedau ac ymrwymiadau - egluro geirfa (h.y. esbonio cysyniadau) a mwy o ddata allanol annibynnol i'w cael yn eich storfa llywodraethiant.
  3. Llywodraethiant yng nghyswllt y cyfrifon - beth yw eich cyfrifoldebau wrth lofnodi'r cyfrifon, beth yw'r dyfarniadau/amrywiadau allweddol i'w hystyried?
  4. Cynllun Busnes, Cyllideb a Llif Arian - sut y gall y dogfennau hyn gynorthwyo eich asesiad o'r cyfrifon a lofnodwch.
Am yr hyfforddydd:

Mae gan Nigel Perryman dros 30 mlynedd o brofiad fel gweithiwr cyllid proffesiynol. Mae wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr Cyllid a hefyd Aelod Bwrdd i nifer o sefydliadau. Roedd Nigel yn flaenorol yn Aelod o Grŵp Tai Cymdeithasol y Cyngor Benthycwyr Morgeisiau a hefyd yn rhan o banel golygyddol CIPFA/NHF ar gyfer y "Llawlyfr Cyllid Tai". Mae gan Nigel hanes o lwyddiant fel cynghorydd strategol a hyfforddwr sy'n bwyta, anadlu a chysgu cyllid!

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO