4313 - Credyd Cyffredinol Lefel 2 - diweddarydd UC, meysydd problem ac atebion

Dyddiad: January 15, 2020, 10:00 am until: January 15, 2020, 5:00 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

What attendees thought...

"Good overview of Universal Credit with examples on how to use resources practically to assist tenants"

Ar gyfer pwy mae hyn

Rhai gydag ymwybyddiaeth sylfaenol dda o'r Credyd Cynhwysol sydd â mwy o rôl wrth gefnogi tenantiaid gyda materion Credyd Cynhwysol e.e. gweithwyr cymorth, cynghorwyr, swyddogion cynhwysiant ariannol neu unrhyw un gyda diddordeb ehangach mewn Credyd Cynhwysol, e.e. swyddogion polisi.

Pam y dylech fynychu

Mae'n bwysig cael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y Credyd Cynhwysol a dynodi'r meysydd problem cyffredin sy'n wynebu rhai yn y sector tai. Gallwch rannu eich straeon gydag eraill mewn swyddi tebyg a dynodi datrysiadau. Bydd y cwrs yn rhoi enghreifftiau o arfer gorau o'r hyn y dylid ei wneud i ostwng problemau a datrys materion mwy cymhleth ar gyfer tenantiaid.

Trosolwg o'r cwrs:

Drwy fynychu'r cwrs ar ddiwedd y cwrs bydd cyfranogwyr yn medru:

  • Rhannu rhwystredigaethau ac anawsterau gyda chymheiriaid  
  • Egluro unrhyw ymholiadau am sut y dylai Credyd Cynhwysol yn gweithio
  • Deall rhai o feysydd problem Credyd Cynhwysol
  • Bod yn hyderus wrth herio'r Credyd Cynhwysol pan aiff o chwith
  • Medru cynghori a chefnogi tenantiaid sy'n wynebu heriau Credyd Cynhwysol, yn cynnwys cyngor da ar sut i ddatblygu ymatebion effeithlon

Bydd pawb sy'n mynychu yn derbyn copi o 'The Big Book of Benefits and Mental Health 2018-2020' -pecyn cymorth ymarferol, cyfeillgar sy'n rhoi sylw i'r Credyd Cynhwysol yn ogystal â budd-daliadau allweddol iechyd ac anabledd.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO