4307- Cyflwyniad i Lywodraethu

Dyddiad: November 11, 2019, 9:30 am until: November 11, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

What attendees thought...

Claire Canning, Marketing and Communications Manager, United Welsh

"I’m going to use my learning to motivate myself to take the next step forward and go and seek opportunities for Board membership. The course has helped me to recognise I do have a lot of skills that I could bring to a Board, work on a different level and help make a difference. It’s motivated me to "

Claire Canning, Marketing and Communications Manager, United Welsh

Cwrs undydd ar gyfer aelodau bwrdd posibl Cymdeithas y Dai

Pwy yw'r hyfforddiant hwn?

Y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn aelodau o'r Bwrdd ar gyfer Cymdeithas Dai.

Beth yw nod yr hyfforddiant hwn?

Rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr o hanfodion llywodraethu da wrth eu helpu i nodi'r sgiliau, y wybodaeth a'r profiad y gallant ddod â rôl aelod o'r Bwrdd.

Beth yw deilliannau allweddol yr hyfforddiant hwn?

O ganlyniad i gymryd rhan yn yr hyfforddiant hwn, bydd y cyfranogwyr yn ennill:

 • Dealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau allweddol llywodraethu da a dealltwriaeth benodol o'r gyfundrefn reoleiddiol ar gyfer cymdeithasau tai yng Nghymru
 • Cipolwg ar y gwahaniaeth clir rhwng llywodraethu a chynrychioli. A'r sgiliau sydd eu hangen i wneud y ddau yn dda.
 • Gwybodaeth am hanfodion rheoli ariannol, risg a pherfformiad da ochr yn ochr â phwysigrwydd amrywiaeth a rheoli perthynas.
Bydd y cwrs yn cynnwys:

Deall Llywodraethu

 • Deall rôl y Bwrdd
 • 'Llywodraethu' yn erbyn 'cynrychioli' - y gwahaniaeth rhwng y ddau a rheoli unrhyw wrthdaro
 • Bod yn effeithiol ac yn atebol - y sgiliau allweddol sydd eu hangen ar unrhyw aelodau'r Bwrdd

Materion Ariannol - Cyllid ar gyfer "Pobl nad ydynt yn ariannu"

 • Sut i redeg sefydliad ariannol sy'n gynaliadwy ac yn effeithlon
 • Cynnal rheolaeth ariannol a chywirdeb effeithiol
 • Deall egwyddorion Gwerth am Arian a chymhwyso

Rheoli Heb Gwahaniaethu

 • Byw i fyny at Gydraddoldeb ac Amrywiaeth: beth yw'r dyletswyddau cyfreithiol a roddir ar sefydliadau heddiw?
 • Pam mae'n bwysig deall safbwyntiau eraill?
 • Pryd a ble y gallem ni fwy na'r gofynion sylfaenol cyfreithiol?

Deall Risg

 • Beth yw risg?
 • Ble mae ein risgiau allweddol yn dod?
 • Beth yw egwyddorion rheoli risg da?

Perfformiad Monitro

 • Deall dangosyddion perfformiad
 • Gofyn y cwestiynau cywir a defnyddio gwybodaeth i wneud penderfyniadau da
 • Deall "y darlun mawr" yn hytrach na monitro gweithrediadau o ddydd i ddydd

Gwneud Cyfarfodydd yn Gweithio

 • Gwneud y mwyaf o gyfarfodydd a datblygu'ch sgiliau cyfathrebu
 • Gweithio fel tîm - rheoli perthnasau, golygfeydd amrywiol a gwrthdaro
 • Cydbwyso'r angen am fod yn agored a chyfrinachedd

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)

Eich Manylion
Cyfeiriad Busnes
Rhif PO