4303 - Rheoli a Hyrwyddo Iechyd a Llesiant Meddwl yn y Gweithle

Dyddiad: July 16, 2019, 9:15 am until: July 16, 2019, 4:30 pm

Math o ddigwyddiad: Training

Lleoliad: CHC Offices, Cardiff

Math o Hyfforddiant: General

Pris ar gyfer aelodau: £ 145

Pris ar gyfer pobl sydd ddim yn aelodau: £ 245

Nod y cwrs i-act gydag achrediad hwn ar gyfer rheolwyr yw cefnogi rheolwyr i wella llesiant gweithle a'u helpu i gefnogi gweithwyr a all fod â phroblem iechyd neu lesiant meddwl. Mae'r cwrs yn rhoi sylw i'r hyn sydd angen i reolwyr ei wybod am reoli iechyd meddwl yn y gweithle (er enghraifft yng nghyswllt deddfwriaeth a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Amcanion y cwrs -

Mae'r cwrs i-act ar gyfer rheolwyr yn anelu i:

  • rhoi mwy o ddealltwriaeth i reolwyr am faterion iechyd a llesiant meddwl a'u helpu i adnabod pryd y gall cydweithwyr fod angen mwy o help a chefnogaeth,
  • rhoi dulliau ymarferol i hyrwyddo llesiant cadarnhaol yn y gweithlu i helpu meithrin cydnerthedd ar ein cyfer ein hunain fel rheolwyr ac ar gyfer cydweithwyr,
  • cynnig arweiniad a chyngor am sut y gall rheolwyr gysylltu gyda chydweithwyr a all fod yn profi problem gydag iechyd neu lesiant meddwl,
  • rhoi dulliau ymarferol, pecyn adnoddau a chyfeirio rheolwyr at fwy o help a chymorth yn ymwneud â materion iechyd a llesiant meddwl.

Daw'r cwrs gyda llawlyfr cwrs 168 tudalen seiliedig ar dystiolaeth, pecyn cymorth ac adnoddau ar gyfer pob rheolwr. Mae'r llyfryn yn cynnwys dros 50 o ddulliau ymarferol i gefnogi rheolwyr a dros 95 asiantaeth/sefydliad i gyfeirio atynt. Mae hefyd yn rhoi mynediad am ddim i holl adnoddau ar-lein i-act.

Adnoddau:

Ffurflen archebu Cam 1 (1/2)